Onze partij

In 1938 begon Gemeentebelang Deventer als lokale partij. Er werd in ons bijna 85-jarige bestaan ontzettend veel werk verzet. We zijn zowel dankbaar als trots dat dit niet onopgemerkt aan de kiezers voorbij is gegaan. Als grootste partij van de gemeente Deventer krijgen wij energie van het vertrouwen dat de kiezers ons geven. Energie die wij ook de afgelopen jaren weer ingezet hebben om de daad bij het woord te voegen. Zo kunnen we wederom met recht zeggen dat we het in 2018 gekozen thema, ‘Verantwoord, daadkrachtig en lokaal’, succesvol hebben toegepast.
Resultaatgericht
Als grootste coalitiepartij heeft Gemeentebelang de afgelopen acht jaar hard gewerkt om de financiën binnen de gemeente Deventer op orde te brengen. Met onze lijsttrekker Liesbeth Grijsen als ‘Wethouder Financiën’ zien we erop toe dat gemeenschapsgeld op een verantwoorde manier wordt besteed. Zo staat de gemeente er financieel sterk voor om te kunnen investeren in de toekomst. In de woningbouw, zowel in de stad als in de kernen. In onderwijs, met onder andere de bouw van een nieuwe VMBO-school, vijf nieuwe basisscholen en twee sporthallen. Ook in het sociaal domein, dat in tegenstelling tot andere gemeentes in Deventer wel goed functioneert.
Met oog voor u(w toekomst)
Inwoners willen zeggenschap over hun leven kunnen houden. Voor wie dat niet lukt, is er hulp vanuit de gemeente. Goede voorzieningen voor jong en oud in alle wijken en dorpen zijn daarbij van groot belang. Het coronavirus heeft de wereld onvoorstelbaar op zijn kop gezet de afgelopen jaren. Dankzij de goede financiële positie van onze gemeente waren én zijn we in staat om geleden schade bij onze organisaties, verenigingen en instellingen te compenseren.
Deventer staat, mede door de inzet van Gemeentebelang, weer goed op de kaart. We blijven investeren in een gemeente waar het goed leven en werken is. Waar initiatieven van inwoners richtinggevend zijn. Waar de gemeente naast de inwoners wil staan en bij stevige besluiten ook nadrukkelijk de mening en het belang van onze inwoners meeweegt. Samen met u wil Gemeentebelang verder investeren in een krachtig en leefbaar Deventer. In een uitnodigende stad, mooie dorpen en een levendig buitengebied. In dit programma leest u wat we willen bereiken en hoe. We bouwen graag, samen met u, verder aan een sterke samenleving.
Blijf op de hoogte van al het Gemeentebelang-nieuws