1-Van de voorzitter

1-Van de voorzitter

Gemeentepolitiek iets voor jou?

Het is al bijna twee jaar geleden dat Gemeentebelang een prachtige verkiezingsresultaat wist te behalen en de grootste partij werd in de gemeenteraad van Deventer.  We hebben we het initiatief genomen om een collegeprogramma op te stellen. Liesbeth Grijssen werd onze wethouder. Inmiddels zit de helft van de raadsperiode erop en is het goed om ons te bezinnen. In deze nieuwsbrief  blikken we terug en laat de fractie zien wat er allemaal bereikt is.Mooie resultaten, maar we zijn er natuurlijk nog niet. Er liggen nog stevige dossiers die om aandacht vragen. Ook willen we voorzichtig al weer gaan nadenken over de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. We hebben een fantastisch team maar zijn altijd op zoek naar nieuwe mensen die ons willen versterken.  Heb je interesse in gemeentepolitiek en kun je je vinden in het gedachtegoed van Gemeentebelang? Meld je en sluit je bij ons aan. Wellicht gaat er ook voor jou een boeiende nieuwe wereld open met interessante onderwerpen, samen met betrokken en leuke mensen.

Vanaf deze plek wil ik iedereen namens het bestuur een gelukkig nieuwjaar wensen.

Willem Janssen
Voorzitter