4-Vernieuwde site!

4-Vernieuwde site!

Vernieuwde site!

Tijdens de najaarsvergadering is door leden gevraagd om meer informatie over politieke onderwerpen die op dit moment spelen. Gemeentebelang heeft inmiddels gereageerd. Een partij die naar openheid en transparantie streeft, werkt graag mee om hiaten op te vullen. Door zelf actief bijdrages op onze site te zetten, of door een link naar de pagina van de gemeenteraad te plaatsen, waar veel informatie te vinden is. Ook hebben we de mogelijkheden op een rij gezet waarop u als burger uw stem kunt laten horen.

Kijk op www.gemeentebelangdeventer.nl