5. Woord van de wethouder

5. Woord van de wethouder

Sneller en makkelijker

Afgelopen woensdag is in de tweede kamer de Omgevingswet aangenomen. De wet wordt in 2018 van kracht en vanaf dat moment is er geen bestemmingsplan meer. Er komt een omgevingsplan, waarin veel meer regels over archeologie, milieu, geluidshinder, bouwmogelijkheden zijn vastgelegd in een plan. Voor initiatiefnemers wordt het zo veel duidelijker wat de mogelijkheden zijn. Voor de gemeente ontstaat meer ruimte om waar nodig, de regels wat anders (ruimer) te interpreteren, om zo meer mogelijk te maken.

Deventer is al volop in de weer met de omgevingswet. Zo wordt er gewerkt aan een omgevingsvisie en een omgevingsplan. In het jaar dat de wet van kracht wordt, willen we een omgevingsplan klaar hebben voor het gehele bebouwde gebied in Deventer. Dus niet meer 60 verschillende bestemmingsplannen, maar een omgevingsplan. Later wordt dit plan uitgebreid met het buitengebied, maar daar is nu al een bestemmingsplan van kracht. Deventer heeft nu al de vergunningprocedure aangepast, eenvoudige vergunningen worden snel behandeld, complexe aanvragen worden binnen twee weken in een team van deskundigen besproken, om zo de aanvraag sneller te kunnen behandelen. Ook wordt nu een pilot uitgevoerd, waarin gecertificeerde bouwers zelf zorgdragen voor alle administratie die eerder nodig was voor een vergunningaanvraag. Dit gebeurt tijdens de bouw, zodat de vergunningprocedure de voorafgaand aan de bouw, verkort kan worden tot hooguit enkele weken.

Liesbeth Grijsen,
wethouder