6. Leden aan het woord

6. Leden aan het woord

Leden aan het woord: Alexander Gregory

Toen mij gevraagd werd eens op te schrijven wat mij trekt aan Gemeentebelang, dacht ik meteen: “gezond verstand”. Het huishoudboekje op orde houden. Geen prestige maar prestaties. Na alle investeringen in stenen nu eens investeren in mensen in de gehele gemeente Deventer. Ik ben blij met een partij die niet aan het handje loopt van een landelijke club die voor alle afdelingen beleid voorschrijft wat soms helemaal niet bij de plaatselijke situatie past. Lokale partijen in het algemeen en Gemeentebelang in het bijzonder kunnen veel beter bepalen wat goed voor de gemeente is zonder beperkt te worden door een landelijk partijprogramma.

Ik voel me thuis bij een club mensen uit verschillende delen van de gemeente met ook erg verschillende achtergronden die allemaal het beste voor die gemeente en haar inwoners willen bereiken. Dit tegen verantwoorde kosten. Met de kennis die we binnen Gemeentebelang hebben kunnen we veel goede dingen opbouwen.

Door de bouw van het nieuwe stadskantoor ( voor mij nog altijd het gemeentehuis) niet te beschouwen als een gelopen race maar juist als een mogelijkheid om goed en gezond financieel beleid te voeren kan de raadsfractie tonen dat ook beslissingen uit het verleden niet teruggedraaid hoeven worden maar ongevormd kunnen worden tot een goed resultaat.

Ook het opheffen van het stempel GEHEIM op in ieder geval 21 dossiers doet me goed. Geen achterkamertjespolitiek maar een open en duidelijk beleid. Het zijn tenslotte de centen van de eigen bevolking.

Korte en duidelijke taal trekken mij ook. Voor iedereen te volgen en te begrijpen. Misschien gaan meer mensen zich dan ook betrokken voelen bij het beleid en hopelijk zich ook inzetten voor de gehele gemeente of hun eigen wijk of dorp.

Nu we het over inzet hebben; ik heb erg goede herinneringen aan de inzet van veel leden in de aanloop naar de gemeentelijke verkiezingen. Eerst de ledenvergaderingen waar velen goede inbreng hadden. Dan de brainstormsessies waar leuke dingen uit kwamen en toen de acties in Deventer en omgeving met als subliem sluitstuk de lekkende geldkoffer van Deventer waar, geheel financieel verantwoord, geen echt geld maar chocoladegeld uit kwam rollen. Het zal niet de doorslag gegeven hebben voor de klinkende winst bij deze verkiezingen maar het was een goede afsluiting van een serie ludieke acties die de kiezers duidelijk gemaakt hebben waar Gemeentebelang voor staat.

Laten we met z’n allen laten zien dat we voor de inwoners een goede keus zijn en door wat we bereiken voor Deventer ook bij de volgende verkiezingen weer veel steun en dus stemmen krijgen.

Alexander Gregory.