Waar hielden we ons de laatste maanden zoal mee bezig?

Waar hielden we ons de laatste maanden zoal mee bezig?

De sportverenigingen ABS Bathmen, SV Colmschate en SV Helios kunnen mede door Gemeentebelang dit jaar nog starten met de aanleg van een kunstgrasveld. Een grote meerderheid van de raad stemde in met een belangrijke aanvulling op het sportbeleid. Nu er duidelijkheid is over de voorwaarden en de financiering van kunstgrasvelden kan de langgekoesterde wens van verschillende verenigingen dit jaar in vervulling gaan.

Het college heeft concrete plannen om de (gratis) parkeervoorzieningen op de Worp uit te breiden. Daarmee geeft het gemeentebestuur gehoor aan een motie van Gemeentebelang, die eind 2015 is aangenomen. Goedkoop en attractief parkeren zou meer toeristen naar onze stad kunnen trekken.  Binnenkort praat de raad over een voorstel van het college voor parkeren op de Melksterweide met 300 extra parkeerplekken.

Tijdens de behandeling van de najaarsbegroting 2016 is geld vrij gemaakt voor de doorontwikkeling van het speelgoedmuseum nieuwe stijl. Jarenlang was er onduidelijkheid over de opzet en de financiering van het Speelgoedmuseum. Gemeentebelang nam samen met de andere collegepartijen haar verantwoordelijkheid en vond  uiteindelijk de benodigde dekking. Het initiatief werd door een grote meerderheid van de raad (30 tegen 5) gesteund.

Mede op initiatief van Gemeentebelang heeft de raad met ruime meerderheid besloten om het burgerloket in Schalkhaar open te houden. Het loket is gevestigd in De Lindeboom en is zes uur per week geopend. Er wordt veel gebruik van gemaakt door inwoners van Schalkhaar en door bewoners van omliggende kernen en wijken. Het loket is belangrijk voor het voorzieningsniveau en de leefbaarheid in het dorp.

Na sterk aandringen van Gemeentebelang gaat de stichting OPOD weer in gesprek met het bestuur van de Looschool.  De deur naar een nieuwe dialoog is na een lange impasse weer geopend. Wij hopen op constructieve gesprekken die leiden tot het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs en daarmee ook de leefbaarheid in Loo. 

Tuincentra en bouwmarkten in Deventer mogen alle zondagen open zijn. Een meerderheid van de raadsleden stemde in met het uitgewerkte plan naar aanleiding van een motie van onder meer Gemeentebelang, die in juni was aangenomen. Ook de openingstijden van supermarkten zijn verruimd. Zij mogen voortaan ook op alle feestdagen hun deuren openen.

Gemeentebelang blijft zich zorgen maken over de hulp die Deventer Werktalent (DWT) biedt aan Nuggers (niet uitkeringsgerechtigden) en werklozen die (nog) geen recht hebben op een bijstandsuitkering omdat ze (nog) te veel eigen vermogen hebben. Mede op aandringen van Gemeentebelang organiseert/ faciliteert het DWT nu (informatie)bijeenkomsten voor deze groep. Gemeentebelang vindt het belangrijk dat Deventer Werktalent een makkelijk toegankelijke organisatie is, die laagdrempelige ondersteuning biedt aan iedereen in de zoektocht naar werk. 

Op initiatief van de fractie Gemeentebelang wordt de samenstelling van de kosten voord de afvalverwerking onder de loep te nemen. Inwoners en bedrijven betalen niet alleen voor het afval dat ze aanleveren. Ze dragen ook bij algemene kosten van afvalwerking. Daardoor is het financiële voordeel dat zij door een nog betere afvalscheiding kunnen bereiken, beperkt. Pas als de samenstelling van de kosten helder is, kunnen er keuzes worden gemaakt. Een eventuele verschuiving zou uiteindelijk tot een kostenverlaging voor burgers en bedrijven kunnen leiden.