8. Een jaar later – terugblik Marco

8. Een jaar later – terugblik Marco

Een jaar later –  een terugblik door Marco Schoemans

Kort na onze mooie verkiezingsoverwinning stond er een ambitieuze raadsfractie aan de start. Een mooie mix van ervaring en vers bloed. Voor die laatste groep, waar ik ook toe behoorde, was er heel veel werk te doen. Alleen al het inlezen heeft mij heel wat tijd bezig gehouden. Sterker nog: Dat doet het nog steeds. Natuurlijk waren er plannen voor extra trainingen voor de nieuwe en de oude fractieleden, maar door het drukke programma dat op de raadsleden wachtte, kwam daar niet veel van terecht. Het werd “learning by doing”!

Mijn speciale aandachtsgebied, het sociaal domein, had de afgelopen periode een enorm drukke agenda. Deze werd volledig beheerst door de drie grote decentralisaties die op 1 januari 2015 in zijn gegaan. De voorbereidingen liepen natuurlijk al enkele jaren, maar de afronding was zeer intensief. Met resultaat mogen we best blij zijn. Het bleek dat we in Deventer veel verder waren en zijn dan in andere gemeenten. Dat dankzij het harde werken van de ambtenaren, de inzet van de betrokken maatschappelijke organisaties en de constructieve samenwerking van alle raadsleden. Maar we zijn er nog niet!

Als het om politiek gaat, is terugblikken ook vooruitkijken. Je blikt terug op genomen besluiten en je kijkt naar het heden en de toekomst om te zien of die ook het beoogde effect hebben. Soms zal je dan zien dat beslissingen, met alle goede bedoelingen genomen, toch anders uitpakken dan de wens was. Of dat je een op het oog klein detail volledig over het hoofd gezien hebt. Iets dat plotseling en snel om aandacht vraagt. Op die momenten krijgt je rol als raadslid een extra dimensie. Je kunt ingrijpen en bijstellen!

Zeker als lid van de coalitie heb je veel mogelijkheden om invloed uit te oefenen op besluitvorming. Door in gesprek te gaan met burgers, ambtenaren en de betrokken wethouder. Eventuele moties en amendementen kunnen met de coalitiepartners worden afgestemd, om zo met een zekere meerderheid de verbetering in het beleid te realiseren waar Gemeentebelang voor staat. Samen met mijn fractie zet ik me in voor het in stand houden en verder verbeteren van een leefbare en mooie gemeente.  Voor iedereen!