Afscheid Bas van Swigchem als bestuurslid!

Afscheid Bas van Swigchem als bestuurslid!

Afscheid van het bestuur van Gemeentebelang

Dat de gemeenteraadverkiezingen 2014 in de gemeente Deventer tot een bijzondere uitslag zouden kunnen leiden, hadden we wel een beetje verwacht. Maar dat we met zeven zetels de grootste partij zijn geworden, was wel echt een verrassing. Een verrassing met veel consequenties ook voor het bestuur.

In ons bestuur had Marco Schoemans uit Deventer al vroegtijdig aangegeven dat hij een rol in de gemeenteraad zou ambiëren. De 6e plaats op de kieslijst was daarvoor ook zeker kansrijk en Marco maakte de verwachtingen waar. Hij is inmiddels als raadslid beëdigd! Onze penningmeester Eric Smeenk uit Diepenveen heeft in zijn omgeving zoveel voorkeurstemmen gekregen dat hij als tegenprestatie hiervoor zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en zich als raadsvolger beschikbaar heeft gesteld. Door de zeven zetels werd al snel duidelijk dat we ook in de race zouden komen voor een wethouder. Met twee uiterst goede kandidaten in onze eigen gelederen een luxe positie, geen wethouders van elders maar een wethouder bekend met eigen gemeente en cultuur. Wij zijn blij dat Liesbeth Grijsen de post van wethouder financiën heeft opgepakt, uiteraard met nog veel meer onderliggende portefeuilles. Maar hierdoor ging Wilma Schreur niet als raadsvolger aan de slag maar werd ze raadslid. Ik heb me ook als raadsopvolger aangemeld omdat de politieke kant me steeds meer ging interesseren en ik van mening ben dat we ook voldoende potentieel moeten hebben om aan de verwachtingen van de kiezers te kunnen voldoen.

Het bestuur en de fractie waren het er over eens dat het bestuur objectief moet kunnen handelen en onafhankelijk moet kunnen opereren van de fractie. Reden dus van bovengenoemde personen om de bestuurszetel op te geven. Gelukkig hebben we heel snel een drietal nieuwe kandidaten kunnen vinden die mooi verdeeld over de hele gemeente het verenigingsbeleid en belang kunnen waarborgen. Willem Jansen uit Diepenveen, Luuk Hettinga uit Deventer en Karin Lueks uit Loo-Bathmen zullen samen met Louise Trompert uit Schalkhaar en het nog zittende lid Maria Aarnink uit Lettele het nieuwe bestuur vormen. Een van de eerste taken is om de functies van voorzitter en penningmeester vast te stellen. Louise was tijdelijk als secretaris aangesteld maar door haar herverkiezing zal zij deze rol vol enthousiasme doorzetten.

Bij mijn aantreden als voorzitter, zo’n drie jaar terug, heb ik mezelf als doel gesteld om meer dialoog te creëren tussen bestuur en fractie maar ook om meer bekendheid te creëren in de gehele gemeente. Samen met de fractie is gekozen om de inloopavonden te organiseren door de hele gemeente. Menigeen is inderdaad binnengelopen en heeft zijn/haar hart kunnen luchten en in een aantal gevallen hebben we het probleem een positieve draai kunnen geven. In andere gevallen was ons luisterend oor vaak voldoende. Deze werkwijze willen we doorzetten om te laten zien dat het ons echt om het belang van de hele gemeente Deventer gaat. Ik ben blij dat we deze stappen hebben kunnen bereiken en ben er zeker van dat mijn opvolger dit beleid zal voortzetten, uiteraard op zijn/haar manier.

Rest mij, mede namens de andere aftredende bestuursleden de leden hartelijk te danken voor uw vertrouwen. Wij hopen ons enthousiasme als lid van de gemeente raad of als raadsvolger te kunnen doorzetten.

Bas van Swigchem