Begroting 2015

Liesbeth

Begroting 2015

LiesbethBegroting 2015

Vorige maand heeft de gemeenteraad de begroting 2015 aangenomen. Hierin staat een solide financieel beleid centraal. Eén van de afspraken die we bij de vorming van het nieuwe college met onze partners CDA, PvdA en D66 hebben gemaakt. En dat moet ook wel. In januari wordt Deventer verantwoordelijk voor veel nieuwe taken op gebied van zorg, meedoen en jeugd. Helaas weten we nog steeds niet hoeveel geld we hier precies voor uit Den Haag krijgen.  Om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen, is  er voor aankomend  jaar een spaarpot van 4,2 miljoen euro gevormd.  We komen de bestaande bezuinigingsafspraken na. Gezien de onzekerheden is gekozen om voor het jaar 2015 geen nieuw beleid in te zetten, die verdere bezuinigingen noodzakelijk zouden maken. 
Ik wens u allen fijne feestdagen en een goed en gezond 2015

Liesbeth Grijsen
Wethouder