Besluit uitgesteld!

Alie

Besluit uitgesteld!

AlieBesluit uitgesteld!

Het besluit over de herinrichting van het Grote Kerkhof wordt uitgesteld. Het punt is van de agenda van de raadsvergadering van vanavond gehaald. Een goede zaak!

 

Op dit moment is er nog teveel onduidelijkheid over de voorliggende denkrichtingen. Vooral de hoogte van het voorgestelde stadspodium en het kostenaspect spelen daarbij een rol. Tijdens de oriënterende behandeling over de herinrichting heeft Gemeentebelang gevraagd om een soberder plan. Dat wil niet zeggen dat er ingeboet moet worden op kwaliteit. Het Grote Kerkplein is beeldbepalend in de stadhuisomgeving, maar de grote herinrichting moet wel iets toevoegen.