Bezig met de toekomst

Erik

Bezig met de toekomst

ErikBest wel wat bereikt!

Als raadslid ben je altijd bezig met de toekomst. Wat willen we met onze gemeente en hoeveel geld is er om de wensen te verwezenlijken? Het volgende begrotingsdebat staat al weer voor de deur. Soms is het goed om terug te blikken. Wat hadden we voor plannen en wat daarvan hebben we daadwerkelijk kunnen realiseren?

 

Binnen Gemeentebelang heb ik mij de afgelopen jaren onder andere met de veiligheid en het milieu beziggehouden. Mede op initiatief van onze partij heeft Deventer zich aangesloten bij Burgernet. Inwoners kunnen zich binnenkort melden als ze willen helpen bij bijvoorbeeld het vinden van zoekgeraakte kinderen of het vangen (mogelijk op heterdaad) van criminelen. Na afloop van de burgernetactie worden de resultaten teruggekoppeld naar de deelnemers. Het duurde lang tot Deventer zich bij het initiatief aansloot, maar ook hier geldt: De aanhouder wint! En aanhouden kan Gemeentebelang erg goed. Dat geldt ook voor cameratoezicht, waar we ons al jaren sterk voor maken. Onder meer bij lokale grootschalige evenementen zoals het Dickensfestijn en Deventer op Stelten vindt er nu al cameratoezicht plaats. Ook werd er dit jaar voor het eerst cameratoezicht op bedrijventerreinen ingezet. Daar waren de aangesloten bedrijven zeer blij mee.

Verkeersveiligheid, openbare orde en het bestrijden van huiselijk geweld waren bij de laatste verkiezingen speerpunten van Gemeentebelang. Op alle vlakken zijn goede resultaten geboekt. Graag hadden we de dorpen van meer verkeersdrempels willen verlossen, maar daar is tot nu toe geen meerderheid in de gemeenteraad voor te vinden. De “ondingen” houden onze aandacht en we hopen dat we misschien na de verkiezingen van volgend jaar met betere berichten kunnen komen.

Op milieugebied is in Deventer Diftar ingevoerd om met elkaar te proberen minder afval af te voeren. Gemeentebelang heeft zich altijd ingezet voor een systeem dat duidelijk en uitvoerbaar is. Met succes hebben wij ons hard gemaakt voor de komst van oranje containers voor plastic. Eerst als pilot in het buitengebied en na het grote succes van de proef in heel Deventer. Het idee van Diftar is goed, maar in de praktijk zeker nog niet volmaakt. De kosten voor de burgers zouden aanzienlijk kunnen worden verlaagd door bijvoorbeeld het aanpassen van de ophaalfrequentie, het verlagen van de basiskosten en het verhogen van de variabele kosten. Ik zal mij hier de komende tijd in vastbijten!