Conclusie dinsdag 11 maart

Conclusie dinsdag 11 maart

Conclusie dinsdag 11 maart

17.00 uur: Het speurwerk van Harry ten Have van dinsdag 11 maart zit er op. Het avontuur eindigde bij het Linderveld bij Schalkhaar, waar het college en een meerderheid van de raad zich hebben laten verblinden door subsidies die er uiteindelijk niet bleken te zijn. Als iets te leuk lijkt om waar te zijn, is het belangrijk om het hoofd koel te houden. De structuurvisie zonneparken kon de prullenbak in en daarmee werd meteen 100.000 euro weggegooid. Lees de conclusie van Harry ten Have:

 

In 2030 moet Deventer energieneutraal zijn. Die doelstelling is jaren geleden door de gemeenteraad op papier vastgelegd. Met woningisolatie en andere energie-beperkende maatregelen zou 48% van deze doelstelling behaald kunnen worden. Windmolens en zonneparken, zouden een bijdrage van hooguit enkele procenten kunnen opleveren!

In januari 2012 kwam D66 met het plan om een zonnepark van 27 hectare te realiseren aan de Baarlermarsweg in Schalkhaar/Lettele. Het college jubelde. Het Zonnepark op het Linderveld moest snel worden voorgedragen als een pilotproject van het rijk. De raad was nog niet meteen overtuigd, maar stemde uiteindelijk vóór omdat de gemeente Deventer anders veel subsidie mis zou lopen. Gemeentebelang verzette zich hier fel tegen. En de omwonenden? Die waren verbijsterd! Hun onvrede zou echter niet al te lang duren. In Den Haag werd de subsidieregeling voor duurzame energie geschrapt en zo ging het kaarsje van het Zonnepark Linderveld betrekkelijk rustig maar uiterst effectief uit. Schokkend was het feit dat nu pas bleek dat Deventer helemaal geen verzoek had kunnen indienen voor deelname aan het project. De spelregels zaten iets anders in elkaar. En dus was de raad op basis van foutieve informatie hals over kop akkoord gegaan met een rammelend projectontwerp, gedreven door prestige en de wil van enkele raadsleden, partijen en wethouders om persoonlijk te scoren.

Er volgde een Structuurvisie Zonneparken. Niet één groot, maar meerdere kleine zonneparken bij Bathmen, Lettele, Okkenbroek en Schalkhaar. Goed voor 400 hectare. Zonnepanelen tot drie meter hoog, die landschappelijk ingepast zouden worden middels beukenheggetjes. Ziet u het voor u? Gemeentebelang niet en gelukkig dacht ook de meerderheid van de Deventer gemeenteraad er zo over. Na overtuigend veel bezwaren van omwonenden en belangenorganisaties in het buitengebied werd het plan naar de prullenbak verwezen.

Gemeentebelang heeft niets tegen zonnepanelen. Hiervoor zijn in de gemeente Deventer veel hectares bedrijventerrein beschikbaar. Ondernemers hebben aangegeven mee te willen werken aan realisatie van zonnepanelen op bedrijfspanden. Ook in het buitengebied zien we steeds meer stallen met zonnepanelen op het dak. Daarnaast hebben veel inwoners van onze gemeente in de afgelopen jaren geïnvesteerd in hun eigen energievoorziening. Op alle daken, met uitzondering van monumenten, mogen zonnepanelen vrij worden geplaatst. Hiervoor is geen vergunning nodig, en zeker geen visie. Met het overhaast opgestelde megaproject Zonnepark Linderveld en de daaropvolgende Structuurvisie Zonneparken is ruim 100.000 euro verspild. Als Deventer dit geld geïnvesteerd had in het stimuleren van woningisolatie zou een energieneutraal Deventer een heel stuk dichterbij zijn gekomen!