Conclusie donderdag 13 maart

Conclusie donderdag 13 maart

Conclusie donderdag 13 maart

17.00 uur:  Het speurwerk van Jaap  van Duin zit er op.  Zijn zoektocht naar de Schat van Deventer leidde hem op donderdag 14 maart naar het Eikendal. Eén van de vele bouwlocaties waarop de gemeente Deventer fors  verlies heeft geleden. De verkoop van bouwkavels lukt nog maar mondjesmaat en waarschijnlijk moet straks opnieuw een fors verlies worden genomen. Toch stijgt  in de boeken de waarde van het Eikendal elk jaar opnieuw met 5 procent…. 

In het verleden was Deventer een relatief arme gemeente. Dit veranderde toen in de jaren tachtig van de vorige eeuw de economie groeide en het aantal huishoudens steeg. Er moesten huizen bij. Snel! Deventer rook geld en bracht wijk naar wijk succesvol tot ontwikkeling.  Het ontwikkelen van landbouwgrond tot woningbouw was zeer lucratief en de bomen groeiden tot in de hemel. Begin jaren negentig kocht Deventer veel grond aan. Daarmee wilde de gemeente projectontwikkelaars een stapje voor zijn. Het koste wat, maar zou uiteindelijk ook veel moeten opleveren. 

 

Of er ook daadwerkelijk plannen waren om het gebied op korte termijn te ontwikkelen, was niet belangrijk. Zo werd er in die tijd geïnvesteerd in Steenbrugge en het bedrijventerrein A1. Enkele jaren later kocht Deventer heel veel grond aan ten Noorden van Schalkhaar. Voor acht miljoen gulden werd Deventer de eigenaar van 10 hectare grond op het Eikendal. De concrete plannen lieten echter nog even op zich wachten en als ze er eindelijk waren, werden ze al gauw weer naar de prullenbak verwezen. De kosten voor al het te vergeefse werk werden gewoon opgeteld bij de waarde van de grond. Die steeg op deze manier  tot ongekende hoogtes. En omdat over deze irreëel hoge grondwaarde ook nog eens jaarlijks rente is berekend, werd de grond die in de jaren negentig was aangekocht ruim het dubbele waard. Sprookjesgeld. Want de daadwerkelijke waarde blijkt pas als de grond ook echt in gebruik wordt genomen. Dat kan vies tegenvallen. Na de bankencrisis in 2008 bleek dat de reële waarde van bouwgrond veel lager was dan op papier. Tot nu toe meer dan 85 miljoen euro. Ook bleek dat de gemeente veel te optimistisch heeft ingekocht. Aan het bedrijventerrein Linderveld bleek uit onderzoek van Gemeentebelang helemaal geen behoefte te zijn. Op dit moment is het de vraag of de bouwgrond op bedrijventerrein A1 binnen afzienbare tijd kan worden verkocht. En ook voor woningbouw heeft Deventer veel meer grond dan nodig. 

Ondanks alles gaat het college op de oude voet verder. Het gemeentebestuur laat de waarde van de grondportefeuille elk jaar weer met zo’n vijf miljoen euro stijgen en geeft dit geld meteen weer uit om de begroting sluitend te krijgen. Gemeentebelang heeft in januari nogmaals geprobeerd om het uitgeven van sprookjesgeld te stoppen. Helaas durven de coalitiepartijen hier niet voor te kiezen. Minder (sprookjes)geld op de rekening betekent bezuinigen. Ook Gemeentebelang vreest de gevolgen, maar vindt het onverantwoord om het probleem door te schuiven naar toekomstige generaties!