Conclusie vrijdag 14 maart

Conclusie vrijdag 14 maart

Conclusie vrijdag 14 maart

15.45 uur: Het speurwerk van Harry ten Have zit er op. Harry heeft op vrijdag 14 maart de schat gevonden bij de nieuwe ecobrug over het Overijssels Kanaal. Een vrij overbodig bouwwerk. Bedoeld voor overstekende dieren, die – als ze er al gebruik van maken – gauw hun dood zullen vinden op de naastgelegen drukke N348. De brug is voor het grootste deel betaald met Europese subsidie. Maar subsidie is en blijft overheidsgeld, opgebracht door  belastingbetalers. Door ons dus.  Een gemeentebestuur moet daar verantwoord mee omgaan. Gemeentebelang mist de kritische kijk bij het college.

In de zomer van 2012 werd Gemeentebelang benaderd door omwonenden van het Overijssels Kanaal in Schalkhaar. Ze waren verbijsterd over een nieuw geplande fietsbrug. Deze fietsbrug zou als aansluiting op een nieuw fietspad moeten fungeren. Voordat fietsers vanaf het nieuwe fietspad bij de nieuwe brug komen, moeten ze eerst een provinciale weg oversteken, langs een bestaande fietsbrug fietsen om dan 400 meter verder de nieuwe fietsbrug te zien. Daar houdt de route op, dus de fietsers moeten dan aan de overzijde van het kanaal terugfietsen, wederom langs de bestaande fietsbrug. De fietsbrug moest ook dienen als oversteekplaats voor kamsalamanders, een diertje dat in de verre omtrek echter niet voorkomt.

Gemeentebelang plaatste het onderwerp op de raadsagenda. Een overbodige brug, die meer dan 200.000 € moest kosten. Daar zou de raad toch wel raad mee weten?

De meerderheid van de raadsleden koerste op gezond verstand en steunde een motie van Gemeentebelang om een streep door de fietsbrug te halen. Het zittende college accepteert echter geen “nee”. Ook onzalige, geldverslindende plannen worden koste wat het kost doorgezet, zeker als ze de kans bieden om subsidiepotjes leeg te halen. Als iemand met geld zwaait, doet Deventer mee. Denk maar eens aan de lachwekkende fietszuilen op diverse plekken in de stad. Zonder functie en buitengewoon lelijk. Deze werden betaald door de provincie. 

De  subsidie voor de salamanderbrug moest worden terugbetaald als de werkzaamheden niet op 1 januari 2014 afgerond zouden zijn. Met stoom en kokend water kwam er een nieuw plan op tafel met een nieuwe naam: Ecopassage met voetgangersbrug. Op het oog dezelfde brug op dezelfde plek. Maar nu met enkele hekjes, waardoor fietsers moeten afstappen. De PvdA wilde haar coalitiegenoot VVD niet opnieuw dwars zitten en stemde voor dit plan. Gemeentebelang vond dat er goedkopere mogelijkheden waren om een ecopassage te realiseren. Overblijvende middelen zouden dan kunnen worden benut om de dieren en de natuur écht te helpen. Helaas werd met het draaien van de PvdA ons initiatief niet gesteund door een meerderheid van de raad. 

De gevolgen zijn inmiddels zichtbaar. Over het Overijssels kanaal ligt een immense brug die breed genoeg is voor auto’s. Protserig en volledig overbodig. Als er al dieren zijn die er gebruik van maken, is het gevaar groot dat hun avontuur eindigt op de drukke, naastgelegen N348. De brug is wel GRATIS! Dankzij subsidies. Maar subsidie is en blijft overheidsgeld. Opgebracht door de inwoners van Europa, Nederland, Overijssel en ook Deventer. Een gemeentebestuur moet daar verantwoord mee omgaan. Gemeentebelang mist die kritische kijk bij het college en de partijen die dit plan hebben gesteund. Als inwoner van Deventer wil je dat het gemeentebestuur zuinig is met jouw geld zodat je straks niet wordt opgezadeld met de gevolgen van onverantwoord financieel beleid.