Conclusie zaterdag 15 maart

Conclusie zaterdag 15 maart

Conclusie zaterdag 15 maart

14.00 uur: Erik heeft de schat van Deventer gevonden bij de plek waar volgend jaar het nieuwe stadskantoor in gebruik moet worden genomen.  Gemeentebelang heeft zich er altijd tegen verzet. Te groot was de financiële onzekerheid en te alarmerend waren de tekorten op de gemeentelijke begroting. Er was genoeg leegstaande kantoorruimte in Deventer te vinden en onder de bevolking was het draagvlak niet groot. Ondanks alles ging de bouw gewoon van start. Gemeentebelang vreest de financiële gevolgen.

“In december 2014 staat het nieuwe Deventer stadskantoor er. Voor 65 miljoen euro en geen cent extra!“

Dat beloofde wethouder Margriet de Jager 2,5 jaar geleden op de dag dat de bouwplannen door de meerderheid van de raad waren aangenomen. Gemeentebelang stond niet achter dit besluit. Te groot was de financiële onzekerheid en te alarmerend waren de tekorten op de gemeentelijke begroting. En dit terwijl Deventer een groot probleem met leegstaande kantoren kende. De huisvestingsnood van de ambtenaren had op een andere, goedkopere manier kunnen worden opgelost. Het draagvlak onder de bevolking was schrikbarend klein en toch werden de plannen doorgezet. Voordat de bouw daadwerkelijk begon, waren er verschillende uitstapmomenten. Gemeentebelang heeft hier keer op keer op gewezen. Uiteindelijk waren de plannen zo ver gevorderd, dat het stopzetten van het hele project de Deventer bevolking ontzettend veel geld zou kosten. We moesten verder en Gemeentebelang ging verder! 

Al gauw ontstonden de eerste problemen. Wethouder Margriet de Jager hield echter eind december 2012 in de gemeenteraad vol: “Alle voorbereidingen lopen op schema. De nieuwbouw is eind 2014 klaar! Voor het afgesproken bedrag!”

Nadat de ingebruikname van het stadskantoor door juridische procedures en andere tegenvallers al met enkele maanden was uitgesteld, bleek afgelopen maand dat het droom denken van de wethouder een nieuwe deuk heeft opgelopen. Het stadskantoor kan pas half september 2015 in gebruik worden genomen. De vertraging levert volgens De Jager geen financiële gevolgen op. ,,We blijven binnen het afgesproken budget van 65,4 miljoen euro. De post ‘onvoorzien’ in het budget is genoeg om de tegenvallers op te vangen.’’

Gemeentebelang is niet goedgelovig. De wethouder overtuigt ons niet. We weten dat het eerste deel van de belofte “het stadskantoor staat er eind 2014” inmiddels is achterhaald. En achter het tweede gedeelte ”de gemeente betaalt 65 miljoen en geen cent meer” plaatst Gemeentebelang grote vraagtekens. Was het maar zo! Hadden we die garantie maar! 

De afgelopen jaren heeft Gemeentebelang de ontwikkeling van het stadskantoor kritisch gevolgd. Op gebruikelijke en ongebruikelijke manier hebben we geprobeerd om recht te doen aan de opdracht die de kiezers ons vier jaar geleden hebben gegeven. Gemeentebelang neemt haar controlerende taak serieus en is zelfs naar de rechter gestapt om de geheimhouding op belangrijke stukken op te laten heffen, die door een meerderheid van de raad (de collegepartijen) was opgelegd.  Alleen zo hadden we cruciale financiële stukken door onafhankelijke experts kunnen laten doorrekenen om Deventer straks niet met onnodige, torenhoge schulden op te zadelen. Die kans is ons niet gegeven. Maar we vragen door, zoals u het van ons gewend bent. De bouw van het stadskantoor hebben we niet kunnen tegenhouden. De raad maakte een andere keuze. Gemeentebelang zal er wel op toezien dat het geld op een verantwoorde manier wordt uitgegeven. Tot nu toe worden alle tegenvallers volgens het college opgevangen door de post “onvoorzien”.  We hopen dat deze geldbron niet opdroogt.