De beantwoording is niet voldoende.

Marcel

De beantwoording is niet voldoende.

MarcelNog niet helder genoeg!

De beantwoording door het college van de vragen over een mogelijk forse kostenoverschrijding bij een belangrijke post bij het bouwen van het nieuwe stadskantoor, is niet voldoende. Aanvullende vragen dus!

Afgelopen week heeft Gemeentebelang de schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een anonieme brief die onze fractie is toegestuurd. De reactie van het college (nog geen dag later) heeft niet alle twijfels weg kunnen nemen. Van de stelligheid waarmee het waarheidsgehalte van de anonieme brief in eerste instantie van tafel was geveegd, was weinig meer over. Er heeft – zoals de anonieme briefschrijver heeft aangegeven – inderdaad een gedegen onderzoek naar het Landshuis plaatsgevonden en het klopt eveneens dat “een aanpassing noodzakelijk is om een goede verbinding te maken tussen de nieuwbouw en de raadszaal”. Verder is er volgens het college “geen sprake van slopen van de gehele binnenkant, maar van zorgvuldige ingrepen om noodzakelijke functionele aanpassing mogelijk te maken.” Of er bij of na het onderzoek van het Landshuis door de bouwhistoricus een raming van de benodigde investering van de verbouwing is gemaakt, wordt in het midden gelaten. Het college geeft alleen: “De kosten blijven binnen de ramingen en het totale projectbudget”.

Het vage antwoord van het college laat ruimte voor interpretaties, terwijl Gemeentebelang juist behoefte heeft aan uitspraken, die maar op één manier te duiden zijn. Daarom heeft de fractie zich nogmaals schriftelijk aan het college gewend om die helderheid te krijgen waarop de fractie al veel te lang zit te wachten. Daarbij neemt Gemeentebelang geen genoegen met een verwijzing naar de opgelegde geheimhouding. Beantwoording kan op de voor raadsleden gebruikelijke vertrouwelijke wijze.

Gemeentebelang heeft de volgende aanvullende vragen gesteld.

  1. Uit de geheime financiële bijlage blijkt niet welke kosten bij het op 21 maart 2012 vastgestelde definitieve ontwerp specifiek voor de aansluiting van het landshuis op de nieuwbouw zijn geraamd. Hoe zag de oorspronkelijke begroting voor dit onderdeel eruit?
  2. Is er een onderzoeksrapport gemaakt door de bouwhistoricus? Graag ontvangen wij deze rapportage of andere in dit kader relevante documentatie.
  3. Is er bij of na het voorgenoemde onderzoek een kostenraming gemaakt? Graag ontvangen wij alsnog, de actuele begroting/raming (gespecificeerd) van de benodigde investering om de aansluiting van het “landshuis” op de nieuwbouw te realiseren. Welke investering vergt dit volgens uw college?

Zie ook: Deventer-moet-haar-huiswerk-overdoen