De eerste 100 dagen

De eerste 100 dagen

Beste mensen,

De tijd gaat snel. De eerste 100 dagen van de nieuwe raad van Deventer zitten er op.

Een goed moment om terug te blikken op de eerste indrukken die zijn opgedaan..

Het was een roerige periode voor Gemeentebelang. De verkiezingen gewonnen en dan … het voortouw nemen bij de formatie. Dat is een andere verantwoordelijkheid dan tot nu toe. Zo moesten we op zoek naar een informateur, die ging kijken welke partijen er in een nieuw college konden en wilden samenwerken. We vonden die in Joke Mengerink, iemand die bekend is met de gemeentepolitiek vanuit een lokale partij. Ze woont in Noordijk, niet te veraf en ook niet te dichtbij Deventer.

Joke, directeur/bestuurder bij de ReggeLand zorggroep, bleek een stevige tante te zijn die het politieke spel goed doorzag. Dat kan ook niet anders met 15 jaar ervaring in de lokale politiek. Zij werd door andere partijen als streng ervaren. Dat is niet verkeerd in een eerste informatieve ronde.

De formatie, dat was een ander verhaal. Een strategisch spel van grenzen stellen, maar ook van meebewegen. Niet toegeven, maar ook niet te volhardend zijn. Kortom: Een spel van aantrekken en afstoten, maar daarbij nooit je doel uit het oog verliezen.

Ik vond het een interessante periode. Het was weliswaar niet mijn eerste formatie die ik heb mogen doen, maar wel de meest complexe en de meest intentsieve. Daarbij was het belangrijk om binnen de formatietafel met onze beoogd wethouder Liesbeth Grijsen als duo Gemeentebelang goed samen te werken.Liesbeth en ik hadden een soort van natuurlijke rolverdeling, die ik als prettig heb ervaren.

Het was een maand hard werken, waarin de dagelijkse beslommeringen ook gewoon doorgingen.

Van de fractie en het bestuur hadden we de opdracht meegekregen om deel uit te gaan maken van het gemeentebestuur en de wethouderspost financien binnen te halen. Aan die opdracht hebben we voldaan.

Enfin, het hoofddlijnen akkoord is een feit. Het nieuwe college is aan zijn taak begonnen, evenals de gemeenteraad. Gemeentebelang heeft de sprong van oppositie naar coalitiepartij gemaakt. Dat vraag om een andere aanpak. Als oppositie kun je honderden vragen bedenken, meningen hebben, stellingen verkondigen zonder daarbij na te denken over wat je teweeg brengt. Nu Gemeentebelang deel uit maakt van het college zullen we veel meer de dialoog moeten aangaan over wat we willen bereiken. We zullen kritisch worden gevolgd, bij alles wat we doen. We zullen gehouden worden aan standpunten die we in vorige periodes hebben ingenomen. Natuurlijk hebben we te maken met het duale stelsel en kunnen we als raad onze eigen afwegingen maken. Natuurlijk mogen we als raad ook best kritisch zijn naar het college. Toch is onze positie nu een andere, daar moeten we nog aan wennen en dat kost tijd,

Een mooi doel voor de komende 100 dagen…..

Alie Zandstra
fractievoorzitter