De financiƫle positie van de gemeente Deventer

Marcel

De financiƫle positie van de gemeente Deventer

MarcelDe financiƫle positie van de gemeente Deventer.

De financiĆ«le toekomst van de gemeente Deventer is “niet zonder enige zorgen”. Dat concludeerde Accountant Deloitte in de jaarrekening over het afgelopen jaar. Volgens Deloitte is de totale schuldpositie is in 2012 verder toegenomen en het eigen vermogen (reservepositie) in absolute zin sterk gedaald.

Daarnaast wijst Deloitte op toekomstige onzekerheden, zoals:
teruglopende opbrengsten van de gemeentelijke grondexploitaties
nieuwe taken (o.a. jeugdzorg) voor de gemeente, met minder budget lukt het om beoogde bezuinigingen ook daadwerkelijk te realiseren
risico’s bij verbonden partijen (Woningcorporaties, Deventer Sportbedrijf etc.)

 

Ondanks alle waarschuwingen en kritische kanttekeningen van de accountant, presenteerde het college een paar maanden later een positief resultaat over 2012! Voor Gemeentebelang geen reden voor een feestje. Het college heeft namelijk een flinke greep in de reserves moeten doen om dit positieve resultaat te kunnen bereiken. Geen probleem als dit een incident zou zijn. Maar als blijkt dat het gemeentebestuur deze kunstgreep regelmatig inzet, baart dat grote zorgen!
Even wat cijfers van de Gemeente Deventer: Het Eigen Vermogen is van EUR 144 miljoen in 2008 gedaald tot EUR 92 miljoen in 2012. Een daling van 52 miljoen in 4 jaar tijd! De schulden lopen dezelfde periode op met zelfs 103 miljoen euro, van EUR 146 miljoen in 2008 naar 249 miljoen in 2012! We zitten in een neerwaartse spiraal! We geven veel meer uit dan er binnen komt, we teren fors in op de reserves en maken meer schulden. Zonder ingrijpende maatregelen stevent Deventer af op een faillissement want op enig moment zijn we simpelweg door onze reserves heen. En dan wordt het allemaal pas echt vervelend! Dat moment komt steeds dichterbij. Gemeentebelang dringt er al jaren op aan om de gemeentelijke uitgaven en inkomsten in evenwicht te krijgen. Onze fractie heeft herhaaldelijk moties en amendementen ingediend om de benodigde koerswijzing in gang te zetten. Bijvoorbeeld door ervoor te pleiten om een pas op de plaats te maken met grote investeringsprojecten. Naast het stadhuis, staan er ook een nieuwbouw van de centrale bibliotheek en een nieuw filmtheater op de rol. Verder hebben wij ook nadrukkelijk aangedrongen op een discussie over de kerntaken van de gemeente.
Helaas voelt een meerderheid van de gemeenteraad tot nu toe niets voor een broodnodige koerswijziging. Gemeentebelang hoopt dat de raad uiteindelijk toch tot inzicht komt en zal niet na laten om keer op keer op de nijpende financiƫle situatie van Deventer te wijzen.