Duurzaam in Deventer?

Liesbeth

Duurzaam in Deventer?

LiesbethDuurzaam in Deventer?

Duurzaamheid in Deventer wordt vooral gecommuniceerd in symbolen. Het college wordt wild als er windmolens of zonnepanelen voorbijkomen. Toonbeeld van duurzaamheid, of toch niet?

 

Een jaar geleden heeft het college onderzocht wat het meeste bijdraagt aan een energie-neutrale gemeente. Met het verbeteren van de isolatie van woningen zou alleen al veertig procent van het gestelde doel kunnen worden bereikt. Windmolens dragen voor 1,5 procent bij en zonneparken zouden goed zijn voor 1 procent. Afgelopen jaar is er veel rumoer ontstaan over de windmolens die langs de A1 worden geplaatst. Op een locatie waar het weinig waait en waar de geplande molens te laag zijn voor werkelijk rendement. In september beslist de Raad van State of de windmolens geplaatst mogen worden. Als dit mag, komen de molens er vervolgens alleen wanneer de exploitanten veel subsidie krijgen. Anders zijn molens op deze plaats sowieso nooit rendabel. De gemeente Deventer heeft voor de molens al veel plankosten gemaakt.

Dan dat andere symbool: zonnepanelen. Door een enorme prijsdaling in de afgelopen twee jaar, worden zonnepanelen op daken een normaal verschijnsel. Op woningen en boerenschuren zijn in de afgelopen twee jaar op particulier initiatief enorm veel zonnecollectoren geplaatst. Een grootschalige toepassing op bedrijfsterreinen blijft nog uit, omdat energiebelasting voor grootverbruikers tot nu toe laag is en de panelen hierdoor een te lange terugverdientijd kennen. Onlangs hebben de ondernemersverenigingen van industrieterreinen Kloosterlanden, Bergweide en De Weteringen de gemeente opgeroepen om zich meer in te zetten voor zonnepanelen op de daken van bedrijfsgebouwen. Maar dit past niet in het plaatje van het college. Dat wil liever een groot deel van het groene buitengebied bestemmen voor zonneparken. Weg met het groene gras, blauwe zonneparken moeten er komen! Los van de vraag of het efficiënt is om stroom op te wekken zo ver van de plekken waar het wordt gebruikt, laat dit plan vooral de korte termijnfocus van dit college zien. Jarenlang stond niet de economie, maar landschappelijke inpassing voorop bij ontwikkelingen in het buitengebied. Nu telt alleen nog de duurzaamheidsdoelstelling 2004 en worden landschap, ecologie en voedselproductie volledig uit het oog verloren.

Al deze symboolplannen kosten geld. Geld dat oorspronkelijk bedoeld was voor de isolatie van woningen. Daar is nu vrijwel niets meer voor. Of die duurzaamheidsdoelstelling van 10 jaar oud nog wordt behaald is dus nog maar zeer de vraag.