Go Ahead Eagels 6 miljoen

Erik

Go Ahead Eagels 6 miljoen

ErikEen lening van zes miljoen 

Go Ahead Eagles is volop in beweging. Hoewel de seizoenstart niet helemaal van een leien dakje ging, gaat de club een mooie toekomst tegemoet. Eind juni heeft Gemeentebelang in meerderheid ingestemd met een lening van 6 miljoen aan Go Ahead Eagles. De fractie is zeker niet over één nacht ijs gegaan. Aan het besluit ging een periode van enkele weken vooraf, die werd benut om een zorgvuldige afweging te maken en advies in te winnen bij onze leden, inwoners van de gemeente Deventer en andere betrokkenen.

Uiteindelijk heeft de afweging ertoe geleid dat Gemeentebelang in meerderheid het collegevoorstel steunt om Go Ahead Eagles zes miljoen euro te lenen. Deze lening maakt het voortbestaan van betaald voetbal in Deventer mogelijk. Daar verwachten we wel iets voor terug. Voetbal is immers meer dan een spelletje. De club zal ook de komende jaren haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de leefbaarheid, onderwijs, integratie en gezondheid in buurt, de stad en de dorpen. 

Ook het economische belang van Go Ahead Eagles voor de gemeente speelde een rol in onze overwegingen. Los van de positieve uitstraling, waardoor Deventer in heel Nederland nadrukkelijk op de kaart staat. Op het moment dat de club iets kan betekenen voor mensen in Deventer en de regio door hun prestaties, dan is dat een toegevoegde waarde. Al met al dus veel argumenten om het collegevoorstel te steunen en achter de lening voor Go Ahead te staan. 

Gemeentebelang heeft ook uitgebreid stil gestaan bij de onzekerheden of de lening kan worden terugbetaald. Het college had de risico’s al verminderd door de lening in twee fases op te splitsen. De fractie van Gemeentebelang heeft daar in het debat nog een aantal voorwaarden aan toe kunnen voegen. 

Zo hebben we gevraagd om naast de jaarverslagen een jaarlijkse liquiditeitsprognose aan de raad voor te leggen. Dit naast de jaarverslagen. Ook is een sluitende meerjarenbegroting voorwaarde voor de lening. Deze afspraken komen bovenop de voorwaarden die het college al als zekerheden voor de lening met de club had afgesproken. Het zijn dezelfde voorwaarden die een commerciële bank aan zijn klanten stelt. Helaas zagen de banken geen mogelijkheden om Go Ahead te steunen. Deventer laat de club niet in de kou staan!

Ook is door Gemeentebelang met succes aangedrongen op het incalculeren van veiligheidsrisico’s in de begroting. Dit is na uitgebreid overleg met Go Ahead Eagles en het college toegezegd. Een belangrijke voorwaarde om de tweede fase van verbouwing te kunnen realiseren. 

Gemeentebelang kijkt terug op een intensief debat, dat is voorafgegaan door gedegen onderzoek en overleg. Met het toekennen van de lening kan Go Ahead vooruit en Deventer ook in de toekomst op de kaart van betaald voetbal in Nederland zetten. En mochten de sportieve prestaties dit jaar onverhoopt tegenvallen, is er financieel gezien geen enkele reden tot paniek. Ook bij degradatie zal de club aan haar terugbetalingsverplichtingen aan de gemeente kunnen voldoen!