Goede zorg

Goede zorg

Zorgbehoevenden moeten erop kunnen vertrouwen dat hun zorg ook in toekomst goed geregeld is. Dat geeft rust. Bij de overheveling van zorgtaken van het Rijk naar de gemeente mogen geen mensen tussen wal en schip geraken. De persoonlijke verzorging blijft een taak van professionals. Mantelzorgers verdienen extra aandacht en worden waar nodig en mogelijk ondersteund om overbelasting te voorkomen.