Henk Beltman

Henk Beltman

Leden aan het woord

Henk Beltman uit Schalkhaar

In elke nieuwsbrief komt een lid van Gemeentebelang uitgebreid aan het woord. Hij of zij mag zijn of haar kijk op de lokale politiek geven en de rol die Gemeentebelang daarin speelt of zou moeten spelen. De eerste bijdrage in deze serie is verzorgd door Ton Koot. Hij droeg net voor de zomer het stokje over aan Henk Beltman uit Schalkhaar. 

Na ’n lange strijd om leefbaar wonen aan de Oerdijk had ik helemaal genoeg van de politieke partijen.  Alle pogingen voor enig begrip strandden. De geluidsoverlast was vrijwel de hele dag groot. Tussen ’s ochtends half vijf tot ’s nachts half drie zijn op vele momenten waarden van 80 decibel gemeten. Dagelijks reden 7000 tot 8500 motovoertuigen over de klinkers van de Oerdijk, terwijl er dat volgens de geldende regels in Deventer maximaal 4000 mochten zijn. We vochten voor onze rust, maar werden niet gehoord. Bij de verkiezingen waren we steeds belangrijk, daarna waren alleen de ambtenaren geloofwaardig. 

Op 1 januari 1999 ging de gemeente Diepenveen op in Deventer. Voorafgaand aan de herindeling werden in 1998 gemeenteraadsverkiezingen gehouden, waarbij de voormalige gemeente Diepenveen als grote winnaar uit de bus kwam. Bijna de helft van alle nieuw gekozen raadsleden (op één na) kwam er vandaan. Toch merkten we daar heel weinig van.  Het was begrijpelijk dat de raadsleden voor de belangen van de hele stad opkwamen. Maar ik had wel verwacht dat ze zouden ingrijpen als gemaakte afspraken opeens werden geschonden ten nadele van hun directe woonomgeving. Het bleef stil toen het afgesproken 55  ha grote bedrijventerrein Linderveld opeens 200 hectare groot werd . De politiek speelde haar eigen spel. Op deze manier hoefde het van mij niet meer. 

Dat veranderde in 2005 toen Bathmen bij de gemeente Deventer kwam. Gemeentebelang Bathmen werd Algemeen Plattelands Belang. De denkwijze en doelstellingen hadden mijn belangstelling. Nadat ik een vergadering bij restaurant de Koerkamp in Lettele had bezocht, heb ik me meteen als lid aangemeld. Sindsdien ben ik altijd betrokken gebleven. Het bestuur en de raadsleden deden hun werk prima en gaven tekst en uitleg over hun standpunten in belangrijke kwesties.  De leden hoorden erbij en dat voelde goed. De afgelopen verkiezingen waren een groot succes. Gemeentebelang is de grootste partij in de Deventer gemeenteraad. Liesbeth Grijsen is wethouder financiën van ’n gemeente met grote schulden. Dat lijkt me een zware taak. Zeker als je moet samenwerken met een partij als de PvdA die altijd het onderste uit de kan wil halen. Ik hoop dat ze weerstand kan bieden aan de drang tot het uitgeven van veel gemeenschapsgeld ter ere en glorie van het college.  Maar vooral hoop ik dat ze overeind blijft in het geweld van het ambtelijk apparaat. Ambtenaren moeten de gemeenschap dienen. En ook hun ongelijk durven toegeven. Ook al betekent dit dat hun zelf bedacht plannetje zo maar de prullenbak in moet.  Helaas  ben ik meerdere keren met hun halsstarrigheid geconfronteerd. Ik heb er echter alle vertrouwen in dat onze kersverse wethouder op de juiste personen bouwt want er werken wel degelijk goede en integere ambtenaren  bij de gemeente Deventer.

Politiek is er nog genoeg werk te verzetten voor Gemeentebelang. Zo moet er een eind worden gemaakt aan de oeverloze geldverspilling. En wat te denken van het stiekeme gedoe rond het faillissement van het Haarhuus in Schalkhaar. Ik en velen met mij willen nu eindelijk eens openheid rond de vraag hoe het zo vreselijk mis heeft kunnen gaan. 

Ik hoop dat de lijntjes kort blijven en de leden ook in de toekomst uitgebreid bijgepraat worden over de het gevoerde beleid. Dat inspraak niet verwordt tot een loze kreet. Dat Gemeentebelang Gemeentebelang blijft. De partij die zich onderscheidde van de rest en waarvoor ik mijn desinteresse voor de politiek weer heb opgegeven.  

Voor de volgende nieuwsbrief heb ik Marijke Burgers gevraagd om haar gedachten op papier te zetten.