Hulp voor álle werklozen

Marco

Hulp voor álle werklozen

MarcoHulp voor álle werklozen

Gemeentebelang is blij dat Deventer Werktalent zijn deuren openzet voor álle werklozen.  Tot nu toe kon een kleine groep werklozen geen beroep doen op hulp van Deventer Werktalent bij het vinden van een baan. Marco Schoemans van Gemeentebelang kaartte het probleem aan en ziet nu de eerste successen. 

Op 3 november begint een maandelijks werkcafé voor en door werklozen, dat wordt gefaciliteerd en gefinancierd door Deventer Werktalent. Ook worden door DWT groepsgewijs trainingen aangeboden, waarvan de kosten door de deelnemer zelf moeten worden gedragen.

“Niemand tussen wal en schip.”  Dat waren de woorden waarmee Marco Schoemans namens Gemeentebelang begin april in de raad om aandacht vroeg voor een specifieke groep werklozen: Mensen, die geen werkloosheidsuitkering (meer) krijgen en in hun zoektocht naar werk geen beroep kunnen doen op Deventer Werktalent. Dit omdat ze nog wat “teveel” spaargeld hebben en dus (nog) geen bijstand ontvangen. De voltallige gemeenteraad deelde de zorg van Marco Schoemans en riep het college op om te laten onderzoeken wat Deventer Werktalent voor deze specifieke groep kan betekenen. Gemeentebelang is blij dat DWT het probleem heeft opgepakt en voortaan ook deze mensen de kans biedt om deel te nemen aan bijeenkomsten.