Hulp voor werkzoekenden tussen wal en schip

Marco

Hulp voor werkzoekenden tussen wal en schip

MarcoHulp voor werkzoekenden tussen wal en schip.

Op initiatief van Gemeentebelang praat de Deventer raad aanstaande woensdag 1 april over een groep werkzoekenden die tussen wal en schip dreigt te raken.

Het betreft mensen die niet (meer) in aanmerking komen voor een werkloosheidsuitkering maar ook (nog) geen recht hebben op bijstand omdat ze nog wat “teveel” spaargeld hebben. Aan deze landelijk vastgestelde regel kan de Deventer raad niets veranderen. We kunnen wel ingrijpen als blijkt dat deze mensen – tijdens het “opeten” van dit teveel aan spaargeld –  nergens voor hulp kunnen aankloppen in hun zoektocht naar werk. Ze hebben geen enkel recht op ondersteuning door Deventer Werk Talent (DWT), terwijl een aantal van hen daar wel behoefte aan heeft. Gemeentebelang wil hen de mogelijkheid tot ondersteuning wel bieden. Het college wordt opgeroepen om er voor te zorgen dat deze mensen via de site van DWT worden geïnformeerd over effectieve stappen naar werk. Ook wordt het college gevraagd om DWT te laten onderzoeken welke andere ondersteuningsmogelijkheden deze groep kan worden geboden. Het initiatief lijkt op een grote meerderheid in de raad te kunnen rekenen.