Ingezonden brief “Bathmense Krant”

Ingezonden brief “Bathmense Krant”

4 februari 2017

Looschool

Toen we afgelopen week de Bathmense krant opsloegen, waren we als fractie Gemeentebelang onaangenaam verrast. Niet omdat we niet tegen kritiek kunnen, maar wel omdat we vonden dat de waarheid geweld was aangedaan. Hier werd over de rug van de Looschool politiek bedreven en dat raakte ons ieder persoonlijk. We snappen de teleurstelling in Loo, maar de ongenuanceerde kritiek doet geen recht aan de inzet die onze fractie de afgelopen maanden heeft getoond. Na overleg met de MR van de Looschool heeft Gemeentebelang het College gevraagd om kritisch te kijken naar het gevolgde proces. Dat is gebeurd. Onze motie van december heeft ertoe geleid dat het onderwerp Looschool op de agenda van de raad werd geplaatst, ook al realiseerden we ons heel goed dat de gemeenteraad uiteindelijk niet over sluiting van de Looschool beslist. Dit is een verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur van het OPOD. Wat we samen met de MR van Looschool wilden, is meer tijd om met aanvaardbare alternatieven te komen. Die kans had de OPOD de Looschool niet gegeven. Mede door onze inzet besloot de OPOD onlangs de sluiting van de Looschool een jaar uit te stellen. Wij beseffen dat dit voor de inwoners van Loo een schrale troost is. Natuurlijk hadden we vanuit ons hart kunnen voorstellen dat de gemeente de Looschool dan maar moest overnemen. Maar gezien de politieke verhoudingen was dit bij voorbaat kansloos en hiermee zouden ook alternatieven mogelijkheden, zoals bijvoorbeeld samenwerking met beide andere openbare scholen van Bathmen, worden beperkt.

Toen het raadsvoorstel over de fusie in de raad ter stemming werd gebracht, was Gemeentebelang de enige partij die tegen heeft gestemd. Het voorstel is dus aangenomen met alleen de zeven stemmen van Gemeentebelang tegen. 

Met de extra tijd die nu genomen wordt, hoopt Gemeentebelang dat de MR, de OPOD en de andere betrokken scholen constructief, in een open houding naar elkaar, aan de slag gaan en alsnog gezamenlijk tot een keuze komen die door alle partijen wordt omarmd en gedragen. Gemeentebelang blijft het komende jaar het proces nauwlettend volgen en waar mogelijk wederom steun bieden om goed onderwijs en een prettige leefomgeving in Loo te garanderen. 

Fractie Gemeentebelang

Alie Zandstra, Marcel Elferink. Erik Stegink, Harry ten Have, Marco Schoemans, Wilma Schreur en Bas van Swigchem