Invoering besluitvormend referendum

Invoering besluitvormend referendum

Gemeentebelang wil de inwoners van Deventer meer invloed geven en het draagvlak voor het gemeentelijk beleid vergroten. Belangrijke beslissingen moeten via een besluitvormend referendum worden voorgelegd aan de inwoners van Deventer.