Kansen voor kinderen

Kansen voor kinderen

Er zijn in de gemeente Deventer verschillende initiatieven om kinderen in armoede te helpen. Maar wat gebeurt er als het geld op is? In een motie op initiatief van Gemeentebelang (ingediend of mede-ingediend door alle fracties) is de wethouder gevraagd om de raad tijdig over eventuele tekorten te informeren en extra geld beschikbaar te stellen, als dat nodig is. 

 

De gemeenteraad heeft enige tijd geleden besloten om nog meer aandacht te geven aan kinderen in armoede. De grens om in aanmerking te komen voor hulp werd verhoogd van 110% tot 120% van het bijstandsniveau. Ook zijn extra middelen ingezet voor de al bestaande groep. Hiervoor wordt onder meer gebruik gemaakt van het geld dat beschikbaar is gekomen door de regeling “Kansen voor kinderen”. Dit geldt voor onder meer de stichting Leergeld, die 90.000 euro extra ter beschikking heeft gekregen. Wij en velen met ons hopen dat met de extra inspanningen meer kinderen kunnen worden bereikt. Theoretisch zou het gewenste effect er toe kunnen leiden, dat de potjes snel leeg raken. Om te garanderen dat ook dan nog alle aanvragen voor ondersteuning kunnen worden gehonoreerd, is tijdens het afgelopen begrotingsdebat de motie “Kansen voor Kinderen” ingediend en raadsbreed aangenomen.