kiescommissie Marco Schoemans

kiescommissie Marco Schoemans

Marco Schoemans, bestuurslid

Verslag kiescommissie

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 heeft de kiescommissie de afgelopen weken gesprekken gevoerd met een groot aantal kandidaten voor de kieslijst.

Er zijn nu ongeveer twintig personen die een plek willen op de Gemeentebelang-lijst. Net als bij de vorige verkiezingen wordt een bijeenkomst georganiseerd, waar alle betrokkenen onderling in gesprek zullen gaan. De discussie wordt voorgezeten door een ervaren gespreksleider die onze kandidaten zeker zal prikkelen en motiveren! Na deze bijeenkomst zal de kiescommissie met een voorstel voor de definitieve kieslijst komen, die dan op 18 november aan de leden wordt voorgelegd, en bij goedkeuring onze definitieve lijst zal vormen. We streven naar een evenwichtige en sterke lijst, die een goede afspiegeling vormt van thema’s die ons van oudsher nauw aan het hart gaan, maar ook voorbereid is op de nieuwe uitdagingen die ons te wachten staan.