Meer groen in Deventer

Meer groen in Deventer

Een groene leefomgeving is belangrijk voor het welzijn van mensen. Het huidige groen moet worden behouden. Bij nieuwbouwprojecten moet voldoende groen worden gerealiseerd. In het buitengebied wordt het onderhoud van landschapselementen gestimuleerd