Meer starterswoningen

Meer starterswoningen

Woningen zijn voor starters op de woningmarkt bijna onbetaalbaar geworden. Hierdoor stokt de doorstroming in de woningmarkt. Gemeentebelang wil op wijk- en dorpsniveau vraaggericht het aanbod van starterwoningen vergroten.