Nieuwe secretaris

Nieuwe secretaris

Nieuwe secretaris

Door persoonlijke omstandigheden heeft Rikie Nieuwenhuis haar secretariaatsfunctie binnen het bestuur moeten neerleggen. Het bestuur van Gemeentebelang heeft begrip voor haar besluit en dankt Rikie voor haar jarenlange inzet. We wensen haar veel sterkte. We zijn erg blij dat Louise Trompert haar taken voorlopig wil overnemen. Bij de volgende ledenvergadering zal zij als nieuwe secretaris worden voorgedragen.