Stand rechtzaak geheimhouding

Marcel

Stand rechtzaak geheimhouding

MarcelStand van zaken rechtszaak geheimhouding cijfers stadskantoor

Binnen enkele weken hoopt Gemeentebelang van de rechter duidelijkheid te krijgen over de financiële onderbouwing van het dossier Stadhuiswartier. Om precies te weten hoe het kostenplaatje eruit ziet, willen wij nog steeds een deskundige naar de cijfers laten kijken. Al een jaar lang strijden wij voor de opheffing van de opgelegde geheimhouding. We hebben u daar de afgelopen tijd geregeld over bijgepraat. Het einde van deze langslepende kwestie lijkt nu in zicht….

Sinds maart 2012 is de fractie Gemeentebelang bezig om de geheimhouding op te laten heffen. Eerst via een kort geding, daarna via een langere weg. De Zwolse rechtbank buigt zich sinds november over deze bodemprocedure die ook grote gevolgen voor de (lokale) politiek in de rest van het land kan hebben. Het gemeentebestuur eiste dat de rechtbank de zaak niet in behandeling zou nemen, maar de eerste slag werd eind vorig jaar door Gemeentebelang gewonnen. De rechtbank besloot dat zij wel degelijk naar deze zaak mocht kijken en dat een besluit dat door de gemeenteraad was genomen altijd onafhankelijk mag worden getoetst. Het college van B & W kreeg de opdracht om de geheime stukken aan de rechter voor te leggen en inhoudelijk te motiveren waarom deze geheim zouden moeten blijven. Omdat de tijd dringt (eind mei vindt de officiële aanbesteding van de nieuwbouw plaats) heeft Gemeentebelang de rechtbank gevraagd om een “versnelde behandeling”. De rechtbank heeft dit verzoek gehonoreerd en het college verzocht om de stukken op korte termijn aan te leveren. Dat is onlangs gebeurd. Nu gaat een speciale kamer van de Rechtbank de geheime stukken inhoudelijk beoordelen. Daarna wordt bepaald of er nog een zitting moet volgen of dat er direct een einduitspraak wordt gedaan!

Onze partij vindt het van groot belang om bij alle onderwerpen op elk gewenst moment deskundige te kunnen inschakelen. Het behoort tot de taken van een raadslid om de onderbouwing van te nemen besluiten grondig te controleren. Maar het belang van deze zaak gaat verder dan dat: Er is ook een principiële kant. Want het middel geheimhouding kan door collegepartijen worden misbruikt om de oppositie uit te schakelen. Als de meerderheid van de raad (de collegepartijen dus) het stempel “geheim” op een dossier heeft gezet, mag de zaak niet aan anderen worden voorgelegd. Een onafhankelijke toetsing van het dossier is op dat moment onmogelijk. Op deze manier worden wij gemiddeld vijf keer per jaar buitenspel gezet. Wij vinden dan ook dat het opleggen van een geheimhouding zeer zorgvuldig en bij uiterste noodzaak dient te gebeuren en altijd tegenover een onafhankelijke instantie zou moeten worden verantwoord. Tot nu toe is er geen enkele rechter die zich hierover heeft uitgesproken. De Zwolse rechtbank heeft dus hoe dan ook een primeur!

Als de rechtbank besluit dat de geheimhouding op de financiële onderbouwing van het Stadhuiskwartier moet worden opgeheven, zal Gemeentebelang direct een deskundige inschakelen om nog eens goed naar de cijfers te kijken. De plannen kunnen nog worden bijgesteld zolang de aanbesteding niet definitief heeft plaatsgevonden. Dit staat voor eind mei op de politieke agenda. Als de geheimhouding onverhoopt niet wordt opgeheven, dan heeft Gemeentebelang in elk geval al het mogelijke aan gedaan om vermijdbare schade te voorkomen en blijft de belangrijke principiële juridische overwinning – politieke besluiten mogen aan de rechter worden voorgelegd – een feit!