Voorzitter

Marcel

Voorzitter

MarcelBeste leden van Gemeentebelang,

Het jaar 2013 zal niet zo gauw worden vergeten. We zijn nog niet eens drie maanden onderweg en de historische gebeurtenissen volgen elkaar in hoog tempo op. Koningin Beatrix doet afstand van de troon en Paus Benedictus XVI heeft besloten om de rest van zijn leven in anonimiteit door te brengen. Hoe snel kan het gaan. En hoe snel zorgen de veranderingen voor positieve gevoelens….

Ik hoop dat de energieke uitstraling van de sympathieke, sport-minnende Koning Willem-Alexander en zijn vlotte Koningin Maxima bijdraagt aan een sfeer van vertrouwen en daadkracht in het hele land. Bij de spontaan ogende en goed besproken lachende nieuwe Paus zou je je zomaar geborgen kunnen voelen. Wat zou het fijn zijn als we ook een gemeentebestuur zouden hebben dat dezelfde gevoelens oproept. Dat we volgend jaar na de gemeenteraadsverkiezingen een integere en transparante raad krijgen. Streng, maar altijd rechtvaardig. Een raad die respect afdwingt doordat deze de belangen van de inwoners van Deventer op een goede manier behartigt en niet wordt gedreven door eigenbelang of ingeslepen gewoontes. En een College van Burgemeester en Wethouders dat uitvoert wat er in de gemeenteraad besloten is. Dat de burgers begrijpt, naar hen luistert, zijn handelen afstemt op de kerntaken die door de gemeente uitgevoerd dienen te worden en daarnaast inspeelt op de maatschappelijke en economische situatie van nu. Het is ook in Deventer tijd voor frisse wind! Figuurlijk natuurlijk, want twee totempalen langs de A1 dragen niet bepaald bij aan een stijgend vertrouwen van de Deventernaren in de volksvertegenwoordiging! Wat zou het allemaal fijn zijn….

Het hóeft niet bij een mooie droom te blijven. De verkiezingen van volgend jaar maken daadwerkelijke veranderingen ook echt mogelijk.

Ons gezamenlijke belang in de gemeente Deventer is Gemeentebelang.

Bas van Swigchem, voorzitter