Ontwikkeling Speelgoedmuseum kan door!

Marcel

Ontwikkeling Speelgoedmuseum kan door!

MarcelBehoud van een goede leefomgeving

Gemeentebelang feliciteert het college met een degelijke en sluitende begroting, die door een overgrote meerderheid van de raad is aangenomen. Er blijven wel zorgpunten zoals de grondexploitatie (achterblijven grondverkopen) en het sociale domein (onzekere tijden). We zijn blij te constateren dat binnen de beperkte financiële ruimte toch mogelijkheden zijn om- aan de slag te gaan om meer mensen aan het werk te krijgen en te investeren in onkruidbestrijding en aanpak zwerfafval. We lopen als gemeente voorop met de implementatie van de omgevingswet en leveren een goede innovatieve bijdrage met de ontwikkeling van de Poort van Deventer. Het Speelgoedmuseum krijgt de kans om verder te gaan met het ontwikkelen van toekomstplannen. Als Gemeentebelang hebben we het tijdens de begrotingsbehandeling voor elkaar gekregen dat het burgerloket in Schalkhaar geopend blijft. Ook kregen we steun voor onze voorstellen, wensen en bedenkingen over onder meer de schuldhulpverlening en het uitwerken van mogelijkheden om de afvalstoffenkosten te verlagen.

Gemeentebelang is blij dat we een bijdrage hebben kunnen leveren aan het creëren en behouden van een goede leefomgeving.