Principiële Rechtszaak

Marcel

Principiële Rechtszaak

MarcelPrincipiële Rechtszaak geheimhouding

Verstrekkende politieke beslissingen mogen aan de rechtbank worden voorgelegd! Dat heeft de Zwolse rechtbank afgelopen juli bevestigd in een zaak die ik namens de fractie Gemeentebelang heb aangespannen. Met deze stap wilde ik bereiken dat er duidelijkheid zou komen of de gemeente inderdaad geheimhouding heeft mogen opleggen op belangrijke financiële stukken over de bouw van het nieuwe stadskantoor.
Hoewel de uitspraak van de rechter ons geen inhoudelijke overwinning op het dossier bracht, heeft de rechtbank wel een belangrijk statement afgegeven.

Nog nooit eerder had zich een rechter over de rechtmatigheid van een opgelegde geheimhouding op politieke dossiers gebogen. En als het aan het college van Deventer had gelegen, was dit ook nooit gebeurd. Dat de rechter de zaak wel degelijk in behandeling heeft genomen, zie ik als een belangrijk winstpunt. Eindelijk staat nu zwart of wit dat een rechtbank zonder terughoudendheid mag toetsen of een college zich aan de wet houdt. Partijen kunnen de rechter inschakelen als ze menen dat ze hun controlerende taken niet goed kunnen uitoefenen omdat ze van het college niet alle informatie krijgen. Democratie staat of valt bij de vrijheid van meningsuiting en –vorming. Als het College deze rechten van raadsleden beperkt door hen niet alle of de juiste informatie te geven, raakt dit de wortel van onze rechtsstaat.

Gemeentebelang is niet de enige partij in Deventer en in Nederland die doorvraagt en uiteindelijk wordt lamgelegd door opleggen van de stempel “vertrouwelijk” op gevoelige dossiers. We zijn wel de eerste en tot nu de enige die deze fundamentele pijler van de democratie bij de rechter opeist. Tot aan de hoogste instantie toe. Daarom stappen we naar de Raad van State. De zittingsdatum van het hoger beroep is nog niet bekend.