Schuldhulpverlening

Marco

Schuldhulpverlening

MarcoEigen bijdrage Schuldhulpverlening

Moeten klanten van de Budget Advies Dienst (BAD) meebetalen aan de kosten voor hun eigen schuldhulpverlening? En welke bijdrage is reëel? Het zijn vragen die tijdens de begrotingsbehandeling aan de orde kwam. Gemeentebelang vroeg samen met het CDA het college om met een beter uitgewerkt voorstel te komen.

Het begeleiden van mensen met grote betalingsachterstanden en het zoeken naar toekomstperspectieven kost de gemeente Deventer jaarlijks veel. Veel tijd, veel energie en dus ook veel geld. Gemeentebelang ziet wel een vorm van rechtvaardigheid in het voorstel van het College, om de cliënten van het BAD om een bijdrage aan de kosten te vragen. Wel willen we de plannen iets beter uitgewerkt zien voordat we er definitief mee instemmen. Ook wil Gemeentebelang dat er wordt ingezet op het verkorten van de tijd tussen de hulpvraag en de daadwerkelijke start van het schuldhulptraject. Een meerderheid van de raad steunde ons daarin. Het College krijgt nu de mogelijkheid om met een beter uitgewerkt voorstel te komen.