Staatssecretaris grijpt in!

Alie

Staatssecretaris grijpt in!

AlieStaatssecretaris grijpt in!

Staatssecretaris Dijksma gaat optreden tegen de overschrijding van het aantal wagons met gevaarlijke stoffen, die ook door Deventer rollen. Die toezegging deed ze afgelopen maandag in een gesprek met onder meer de provincies Overijsel en Gelderland en de betrokken gemeenten. Ook onze wethouder Liesbeth Grijsen was daarbij aanwezig. Afgelopen week uitte ze haar zorg en onvrede toen bleek dat er in 2015 over het traject Deventer – Hengelo 3006 ketelwagens zijn gegaan, in plaats van het wettelijke maximum van 210 ketelwagens.

 

In het gesprek hebben de gemeenten nogmaals hun zorgen geuit over de forse toename van het vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor en om een oplossingen gevraagd. De staatssecretaris heeft toegezegd met maatregelen te komen, voor zowel de korte als de lange termijn. Zo zal redelijk snel duidelijk moeten zijn of de maximale grenzen worden overschreden en wat de inhoud van de wagons is, die door onder meer Deventer rijden. (zie bijlage)

Gemeentebelang is blij dat Den Haag de zorgwekkende situatie nu aanpakt. 

klik hier voor de raadsmededeling van het College