Standpunt Stadskantoor

Marcel

Standpunt Stadskantoor

MarcelStandpunt Stadskantoor

Een enorme bouwput aan Het Grote Kerkhof laat zien waar ooit het nieuwe stadskantoor zal verrijzen. Een ontwikkeling die op politiek niveau niet meer te stoppen is. Een meerderheid heeft zich immers voor de bouw uitgesproken. Gemeentebelang zal de bouw op de voet blijven volgen. We blijven er op toezien dat het budget niet wordt overschreden en de gemeenschap niet wordt opgezadeld met onnodige lasten.
Op dit moment ligt die nieuwbouw vanwege een juridisch geschil met belanghebbenden stil. Onze fractie heeft het college gevraagd om de consequenties van de ontstane situatie in beeld te brengen.