Steeds dichterbij 1 januari

Marco

Steeds dichterbij 1 januari

MarcoSteeds dichterbij 1 januari

Per 1 januari komen belangrijke taken van de Rijksoverheid bij de gemeente te liggen.  De afgelopen maanden is door heel veel mensen enorm hard gewerkt om deze  decentralisaties (zorg aan langdurig zieke en ouderen, hulp bij het vinden van werk/uitkeringverstrekken en de  jeugdzorg) zo  soepel mogelijk te laten verlopen.  Daarbij zijn we nauwlettend gevolgd. Onder meer door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Vereniging voor Nederlandse. Zij hebben via de Transitiemonitor Jeugd gemeten hoe ver de gemeenten zijn met de voorbereidingen voor de overhevelingen. Afgelopen week bleek dat Deventer voor 98 procent als klaar is met de voorbereidingen voor het overnemen van de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg. Verder dan heel veel andere gemeenten. En ook de andere decentralisaties lopen op schema.  Daar mogen we best trots op zijn.

Deze monsterklus kon alleen worden geklaard doordat de fracties in de raad over het algemeen constructief hebben samengewerkt. Iedereen was zich bewust van de enorme taak die er op de gemeenten afkomt en heeft daarin zijn of haar verantwoordelijkheid genomen.  Er werd gediscussieerd – soms best stevig – en er werden besluiten genomen. Het was bijzonder om te zien dat niet partijbelangen centraal stonden, maar dat het bij iedereen draaide om de vraag “Wat is het beste voor de inwoners van onze gemeente?” Op deze manier werden – veelal raadsbrede – besluiten genomen, die recht doen aan iedereen die op de een of andere manier, kort of lang, hulp nodig heeft. 

Wat Gemeentebelang betreft zal de raadsbrede samenwerking ook in het volgend jaar verder gaan. Ook dan is er nog heel veel te doen. De komende maanden blijkt of de uitvoering zoals we die voor ogen hebben, in de praktijk werkt. We zullen alles nauwlettend volgen en repareren als dat nodig blijkt.

Gemeentebelang heeft altijd gezegd dat er in Deventer niemand tussen wal en schip mag vallen. Zowel in ons verkiezingsprogramma als in het coalitieakkoord heeft deze gedachte een prominente plaats gekregen. De komende jaren zullen we er hard om recht te doen aan deze belofte.