Ton Koot aan het woord

Ton Koot

Ton Koot aan het woord

Ton KootLeden aan het woord

In elke nieuwsbrief komt een lid van Gemeentebelang uitgebreid aan het woord. Hij of zij mag zijn kijk op de lokale politiek geven en de rol die Gemeentebelang daarin speelt of zou moeten spelen. De eerste bijdrage in deze serie wordt verzorgd door Ton Koot. Bij de verkiezingen van 19 mei was hij een trotse lijstduwer met nummer 20 op de kieslijst van Gemeentebelang. Tientallen jaren was Ton Koot actief in de lokale politiek, als directeur van verzorgingshuis ’t Dijkhuis in Bathmen is hij nog altijd nauw betrokken bij zijn plaatsgenoten en de onderwerpen die hem en hen raken.

Verkiezingen die niet gehouden hadden mogen worden.

De laatste gemeenteraadsverkiezingen hadden naar mijn mening niet gehouden mogen worden. De uitslag was voor Gemeentebelang geweldig, en ook deelname aan het college van B&W is gelukt! Ik ben trots op ons Gemeentebelang. Ik heb alle vertrouwen in onze wethouder Liesbeth Grijssen en in onze gemeenteraadsfractie. Ik wens ze heel veel succes! Toch blijft een ontevreden gevoel hangen over deze verkiezingen.

 

 In 2015 worden er miljarden over de gemeenten verdeeld waarmee ze de extra- murale zorg moeten gaan regelen. 100.000-den mensen krijgen er mee te maken en zullen de gevolgen voelen. Geen gemeente weet nog hoe zij uitvoering aan de overheveling van taken wil gaan geven. Mooie woorden genoeg, maar wat dat in 2015 voor o.a. voor thuiswonende ouderen zal gaan betekenen, weet ook de gemeente Deventer (nog) niet. Toch moesten we gaan stemmen. We hebben gestemd en nu moeten we maar afwachten waar de gemeente Deventer het geld, dat bestemd is voor de zorg, aan uitgeeft. Dat had voor de verkiezingen duidelijk moeten zijn. Iedere partij had in grote lijnen duidelijkheid moeten geven wat zij wilden, dan was er wat te kiezen geweest. Nu was onze stem een gok. Hopen dat het allemaal goed gaat. Je stem uitbrengen hoort geen ‘gok’ te zijn, je moet weloverwogen kunnen stemmen en daar is goede en juiste informatie voor nodig van alle partijen. Die was er niet als het ging om de het zorgdossier. Daarom vind ik dat deze verkiezingen niet gehouden hadden mogen worden! Er ligt nu een zware taak bij alle partijen om hier alsnog invulling aan te geven, de juiste afwegingen te maken en zich op een goede manier te profileren.

Nu Gemeentebelang bewezen heeft een factor van belang te zijn in deze gemeente, is het de kunst om dat vast te houden en ook in de toekomst een factor van belang te blijven. We moeten niet in de bekende valkuilen trappen door ons arrogant op te stellen, het zal in de meeste gevallen een kwestie van geven en nemen zijn. Principes zijn prachtig maar de burgers van Deventer hebben daar geen boodschap aan. De kiezers willen geen onnodige, te dure projecten, geen subsidies aan allerlei onduidelijke initiatieven. Geen ‘gedoe’ in de fractie en het college en ga zo maar door. Wat burgers willen, zijn bestuurders en raadsleden die respectvol met elkaar omgaan, die zorgvuldig hun woorden kiezen, vertegenwoordigers waarin ze vertrouwen kunnen hebben.

Samenwerken is van groot belang of het nu in raad, het college of in onze partij is. Het is net als bij het voetballen: Als iedereen een andere kant uit rent, als je elkaar niets gunt en de bal niet afgeeft als een medespeler vrij voor de goal staat, als je alleen voor je zelf gaat, dan wordt het niets. Zelfs van Gaal zal dan niets bereiken met zijn elftal bij het WK voetbal. Ik denk dat de komende 4 jaren niet gemakkelijk zullen zijn voor college en raad maar ik heb alle vertrouwen in de inbreng van Gemeentebelang! Voor de volgende nieuwsbrief wil ik Henk Beltman uit Schalkhaaruitnodigen een bijdrage te leveren.

Ton Koot