Triest nieuws

Marijke Wilgers

Triest nieuws

Wij ontvingen het droevige bericht dat op 26 februari Marijke Burgers is overleden.

Marijke Wilgers

Velen van ons zullen zich haar gulle lach en spontaniteit herinneren. Marijke heeft zich vele jaren, onder andere als secretaris, met grote toewijding voor onze vereniging ingezet. Ze was zeer betrokken bij haar leefomgeving en schroomde dan ook niet om regelmatig de telefoon te pakken en ons te informeren over dat wat haar bezig hield. Marijke vond democratie een kostbaar goed en stemrecht een recht waarvan je gebruik moet maken. Dat droeg ze ook uit. Haar enthousiaste deelname aan onze verkiezingsactiviteiten is onvergetelijk. We zullen haar inspirerende aanwezigheid erg missen.

 

Twee weken eerder hebben we afscheid moeten nemen van Gerrit Hendrik Pakkert. Ons erelid overleed op 12 februari. Gerrit was zeer betrokken bij de gemeentepolitiek. De fractie – van toen nog Algemeen Belang – kon altijd op zijn steun rekenen. Jarenlang bezocht hij trouw elke raadsvergadering van de gemeente Bathmen. Ook was hij actief in de schaduwfractie en het bestuur van onze vereniging. Al die tijd stond hij ons tijdens de verkiezingscampagnes met hand- en spandiensten ter zijnde. Ook in 2014 konden we natuurlijk op hem rekenen.

Wij wensen de echtgenoten van Marijke en Gerrit, familie en verdere nabestaanden veel sterkte bij het verwerken van het verlies van hun dierbaren.

Fractie en Bestuur
Gemeentebelang Deventer