Tunnel Oostriklaan

Tunnel Oostriklaan

Een dilemma

Op 11 juni heeft de raad definitief ingestemd met de plannen voor de ondertunneling van de Oostriklaan en de daaraan gekoppelde afsluiting van de spoorwegovergang Stationsweg. Als je het zo leest, lijkt het niet veel bijzonders. Maar het onderwerp heeft de gemoederen lange tijd behoorlijk bezig gehouden. En terecht. Wat aan de ene kant een rationeel en noodzakelijk besluit is, heeft aan de andere kant grote gevolgen voor mensen en hun manier van leven. En juist dit aspect van de lokale politiek is voor mij een belangrijke motivatie geweest om voor Gemeentebelang mee te doen aan de verkiezingen.

Als woordvoerder in de zaak “Tunnel Oostriklaan” werd ik geconfronteerd met een enorm dilemma. Ik wist hoe gevoelig deze kwestie was, zeker niet alleen in Colmschate. Het belang van de ondertunneling voor de verkeersveiligheid en de doorstroming van het verkeer is algemeen geaccepteerd. Helaas bleek het project alleen te realiseren door gebruik te maken van een extra financiële injectie vanuit Den Haag. Hieraan was de sluiting van de overweg Stationsweg onlosmakelijk verbonden.

Gemeentebelang heeft er alles aan gedaan om de gevolgen voor de bewoners van de Stationsweg te beperken. We hebben ons hard gemaakt voor een korte verbinding tussen beide helften van de Stationsweg. Bijvoorbeeld middels een voetgangerstunneltje in de straat. Of via een nieuw pad aan de stationzijde, dat parallel loopt aan het al bestaande pad aan de andere kant van het spoor. Door deze paden met elkaar te verbinden, is het ook voor mensen die slechter te been zijn relatief eenvoudig om de andere kant te bereiken. Samen met de PvdA heeft Gemeentebelang een motie ingediend, waarin we de wethouder vragen om deze mogelijkheden te onderzoeken. Een meerderheid van de raad steunde ons verzoek.

Voor iedereen die gebruik maakt van de overgang in de Stationsweg zal het aanvoelen als een doekje voor het bloeden. Daar ben ik me zeer van bewust. Maar Gemeentebelang is niet over één nacht ijs gegaan. Al sinds begin van het jaar zijn we in gesprek met omwonenden. Eerlijkheid, openheid en zorgvuldigheid stonden de afgelopen maanden voorop. Een dag na de beslissende raadsvergadering las ik in De Stentor een interview met één van de bewoners van de straat. De man die net een grote teleurstelling had moeten verwerken, sprak zijn waardering uit over de manier waarop de wethouder en de Deventer politiek met het onderwerp en de bewoners zijn omgegaan! Voor mij hét winstpuntje van een moeilijke week. Gemeentebelang zal de verdere ontwikkeling nauwgezet volgen en er alles aan doen om de openheid en betrokkenheid van de afgelopen tijd een duurzaam vervolg te geven!

Marco Schoemans
Raadslid