Uitnodiging Haventop

Erik

Uitnodiging Haventop

ErikUitnodiging Haventop

Op maandagavond 19 juni vindt in Deventer de Haventop plaats, een initiatief van Gemeentebelang, VVD, CDA en GroenLinks. Het programma is rond.

De haven heeft alles in zich om een aanjager te worden van duurzame economische ontwikkeling in Deventer. Daar moet dan nog wel wat voor gebeuren. Politiek, bedrijfsleven en andere betrokkenen brengen tijdens de Haventop in kaart welke concrete stappen nodig zijn om de haven naar een hoger plan te tillen.

Meer bedrijvigheid in de haven betekent ook een impuls voor economie en werkgelegenheid in de rest van de stad. Daarvan profiteert straks iedereen in Deventer.

Hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen is het onderwerp van gesprek tijdens de Haventop. Plenair en in deelsessies komen alle aspecten van de haven aan de orde. Aan het einde van de avond zetten we lijnen uit naar een vervolgtraject.

U bent maandagavond 19 juni 2017 vanaf 19.00 uur van harte welkom in DOK H20 (www.dokh2O.nl) aan de Scheepvaartstraat 13 te Deventer. We stellen het op prijs als u zich per mail aanmeldt. (tophavendeventer)

Het programma

19.00 Ontvangst bij DOKH2O

19.30 Welkom door voorzitter Harry Webers. Als één van aanjagers van CleanTechRegio en De Nieuwe Hanze zal hij de vaart in het programma houden.

19.35 Start plenair programma: Hoe wordt onze haven weer een tophaven?

Met bijdragen van:

• Harold Viscaal (MKB Deventer): ambities van het Deventer bedrijfsleven

• Eddy van Hijum (CDA Gedeputeerde): Logistieke Hotspot Deventer

• Tom van der Liende: De Hanzestad herleeft, kansen voor de haven!

• Joop Mijland (Managing Director BCTN): containerterminal in Deventer?

• Joey van Elswijk (Port of Amsterdam): kansen voor duurzaamheid

• Leny van Toorenburg (BLN Schuttevaer): binnenvaart en Deventer

Tussen de verschillend bijdragen door is er ruimte voor vragen en discussie.

20.45 Deelsessies
In kleine groepen spreken we over een aantal thema’s die relevant zijn in de discussie.

21.30 De laatste helft

De opbrengst uit de deelsessies wordt gedeeld met alle aanwezigen. Aan de hand daarvan trekken we conclusies voor het vervolgtraject.

22.00-22.30 Borrel, napraten en netwerken.