Van de fractievoorzitter

Alie

Van de fractievoorzitter

AlieBeste leden van Gemeentebelang.

Afgelopen week heeft de raad de voorjaarsnota vastgesteld. Voor Gemeentebelang is een sluitende begroting met structurele middelen een zeer belangrijk uitgangspunt. Dat betekent dat er ook volgend jaar niet aan bezuinigingen te ontkomen is. Deze ombuigingen zullen veel mensen en organisaties treffen. Helaas zijn alle besluiten over bezuinigingen in 2017 op initiatief van de oppositie uitgesteld tot het najaar. Gemeentebelang had graag – zoals elk jaar – het College een prioriteitenlijst van de raad willen meegeven, een richting waar de raad het komende jaar op wil koersen. Vanwege de specifieke omstandigheden van DRTV heeft de gemeenteraad een uitzondering gemaakt voor de lokale omroep gemaakt. Die weet nu al de subsidies voor 2017 niet zullen worden verlaagd. Helaas moeten andere verengingen en organisaties nog maanden wachten totdat ze weten wat de exact de gevolgen voor hen zijn.

Gemeentebelang blijft van mening dat projecten, ook de grote zoals Stadhuis, Viking en bibliotheek, binnen de beschikbaar gestelde budgetten moeten worden gerealiseerd. Het lijkt erop dat dit voor wat betreft het stadhuis is gelukt.

In onzekere tijden moet er behoedzaam worden gekoerst. De voorjaarsnota geeft aan dat pas na 2017 de financiële positie van de gemeente voorzichtig verbetert. Helaas dienen de eerste tegenvallers zich al weer aan: Een herberekening uit Den Haag, meer mensen in de bijstand dan verwacht en extra middelen voor ICT. Daarmee is het voordeeltje dat we konden verwachten al weer opgesoupeerd. Ook de jaarrekening over het afgelopen jaar laat zien dat er nog wel wat hobbels te nemen zijn. Zo is de financiële situatie van het Sportbedrijf Deventer precair te noemen en worden de kavels op de bedrijventerreinen slecht verkocht. Reden genoeg om de hand op de knip te houden, maar dat is onze wethouder Financiën Liesbeth Grijsen wel toevertrouwd!

Ook respect voor de manier waarop zij zich de afgelopen maanden voor een veiliger Deventer heeft ingezet. Mede door haar standvastigheid gaat staatssecretaris Dijksma optreden tegen de overschrijding van het aantal wagons met gevaarlijke stoffen, die ook door Deventer rollen. Zo zal redelijk snel duidelijk moeten zijn of de maximale grenzen worden overschreden en wat de inhoud van de wagons is.

In deze nieuwsbrief leest u een korte opsomming van onderwerpen, waar Gemeentebelang het afgelopen jaar mee bezig is geweest. Het waren succesvolle maanden, maar we zijn er nog niet. We blijven oog hebben voor de geluidsoverlast van het verkeer op de A1 en zoeken samen met andere overheden naar innovatieve oplossingen. Afgelopen week werd bekend dat de dreigende sluiting van de Looschool in elk geval het komende schooljaar van de baan is. We zullen de zaak nauwgezet blijven volgen en er alles aan doen om de leefbaarheid in de kleine kernen zo goed mogelijk overeind te houden.

Ik wens u allen een mooie, warme en ontspannen zomerperiode!

Alie Zandstra
Fractievoorzitter Gemeentebelang