Van de Fractievoorzitter

Alie

Van de Fractievoorzitter

AlieBeste mensen,

De tijd vliegt, nog een paar weken en dan is 2014 al weer geschiedenis.

Ik denk dat ik niet overdrijf als ik zeg dat Gemeentebelang kan terugkijken op een roerig en druk jaar. Eerst de opmaat naar de verkiezingen. Het verkiezingsprogramma schrijven, het PR offensief ‚ÄúSchatzoeken met Gemeentebelang‚ÄĚ en niet te vergeten de dag van de verkiezingen zelf. Voor een buitenstaander lijkt het alsof het allemaal vanzelf gaat. De werkelijkheid is een andere. Met name¬† het organiseren en bedenken van items voor het ‚ÄúSchatzoeken ‚Äú heeft veel tijd en inzet gevraagd van onze communicatiedeskundige¬† Steffie, dank daarvoor.

Na het winnen van de verkiezingen moest de winst nog wel even worden verzilverd. Er volgden intensieve maanden van informeren en formeren. Van grenzen stellen, maar ook meebewegen. Niet toegeven, maar ook niet te volhardend zijn. Kortom een strategisch spel van aantrekken en afstoten, maar daarbij nooit je doel uit het oog verliezen. De opdracht die fractie en bestuur Liesbeth Grijsen en mij hadden meegegeven om deel uit te maken van het nieuwe Deventer college is gelukt. Ook de wethouderspost financien is binnengehaald. Een zware post onder huidige omstandigheden. Je hebt als wethouder wel de mogelijkheid om aan de knoppen te draaien, maar je mogelijkheden zijn beperkt.¬† Het bedrijf ‚Äúgemeente‚ÄĚ moet wel gerund worden.¬† Aangegane verplichtingen moeten nagekomen worden, ook al brengen deze hogere kosten met zich mee , bijvoorbeeld de¬† cao. Vanaf 1 januari komen er ook nieuwe taken bij: De decentralisatie van zorg, jeugd en werk. Veel meer werk, met steeds minder geld. Het college en de raad hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om klaar te zijn voor de nieuwe opgaven. Het heeft een groot beslag gelegd op onze ‚Äúsociale‚ÄĚ fractieleden. Mijn waardering hiervoor.¬†

2015 wordt ook het jaar van de waarheid voor het stadhuiskwartier. ‚ÄúGeen cent teveel en geen dag te laat‚ÄĚ waren de woorden van voormalig wethouder de Jager. Gemeentebelang is altijd zeer kritisch geweest over de bouw van het nieuwe stadskantoor. Nu we deel uitmaken van het college zijn we ook verantwoordelijk voor de gemaakte afspraken in dit project. Onze inspanningen zijn erop gericht om niet boven de vastgestelde begroting uit te komen.¬†

Natuurlijk blijft de fractie van Gemeentebelang ook in de komende jaren een kritische kijk houden, zoals u het van ons gewend bent. Toch is onze positie nu een andere. Binnen een College moet je soms compromissen sluiten. Ook als grootste partij. Doelstelling moet zijn om zoveel mogelijk van onze speerpunten in beleid om te zetten. Dat lijkt tot nu toe goed te lukken. De samenwerking binnen de coalitie verloopt doorgaans goed en in een open sfeer. 

Beste mensen, 

Aan het eind van het jaar is het goed om even een moment van bezinning in te gelasten. Terug te kijken op wat geweest is, je zegeningen te tellen, maar ook stil te staan bij wat beter of anders kan. En vooral ook te beseffen dat we leven in een land waar vrije meningsuiting vanzelfsprekend is. Een land waar de zorg een zorgenkind is, maar waar ook solidariteit is. Immers we vinden dat niemand tussen wal en schip mag vallen.

Ik wens iedereen fijne dagen en een gelukkig en gezond 2015 toe. 

Alie Zandstra