Vooruitblik

Vooruitblik

Vooruitblik

Tot zover deze nieuwsbrief met vooral aandacht voor de eerste stappen die Gemeentebelang heeft gezet na het overweldigende verkiezingsresultaat van 19 maart. Wat er de komende maanden gebeurt, leest u eind augustus in de volgende uitgave. Dan weten we ook of Henk Beltman uit Schalkhaar het stokje heeft opgepakt, dat hem door Ton Koot werd aangereikt. Vanaf de eerstvolgende nieuwsbrief vertellen onze raadsleden en fractieondersteuners evenals de bestuursleden over hun achtergronden en ambities. We blikken ook vooruit op onze inloopavond in de Rivierenwijk op 7 september. Wat kan Gemeentebelang concreet voor de buurt betekenen? Die vraag leggen we voor aan mensen uit de wijk. U leest het in de volgende nieuwsbrief, evenals de reactie van Jaap van Duin, ons raadslid dat zich speciaal op de Rivierenbuurt richt.

De deuren staan op 7 september van 19.30 uur rot 20.00 uur open op de eerste inloopavond na de zomervakantie. Ook voor iedereen die niet in de Rivierenbuurt woont! Heeft u vooraf opmerkingen of vragen? Meld deze dan via redactie@gemeentebelangdeventer.nl