Wijk onder de loep: De Rivierenwijk

Robbert Jan

Wijk onder de loep: De Rivierenwijk

Robbert JanWijk onder de loep: De Rivierenwijk

Wat verwachten de Rivierenwijkers van Gemeentebelang nu de partij deel uitmaakt van het College en wat zijn de punten waar Gemeentebelang zich op zou kunnen richten om het leefklimaat van de Rivierenwijk te verbeteren? De redactie ging op pad en legde deze vragen voor aan diverse bewoners. 

Bert en Toos Breedveld wonen al 32 jaar in de Maasstraat. Beiden houden zich in hun vrije tijd intensief bezig met het seniorencafé, een buurtcafé voor ouderen dat elke woensdagmiddag gehouden wordt in activiteitencentrum ‘De Venen’. ‘Wij willen graag dat de Rivierenwijk een sociale buurt blijft’, zegt Bert, ‘…en dat de verstandhouding tussen Nederlanders en allochtone medelanders goed blijft, vult Toos aan’. Bert: `Ik zie nu gebeuren dat de verhouding tussen de verschillende bevolkingsgroepen uit het lood begint te geraken. Sommige gedeelten van de wijk zijn niet meer gemengd. Teveel allochtonen en buitenlanders en te weinig Nederlanders. Dat gaat ten koste van de sociale leefbaarheid. Je ziet ook vaak dat mondige Nederlanders hierdoor gaan vertrekken. Verloedering ligt zo op de loer`. 

De Turkse Rivierenwijker Mustafa Aslan, die al sinds 1978 aan de Deltalaan woont, beaamt dat. 

`De bewoners moeten echt gemengd wonen. Integratie moet niet van één kant, maar van beide kanten komen. Ik zie nu dat er in die nieuwbouwhuizen in de buurt van activiteitencentrum De Bron alleen allochtonen zijn of worden gehuisvest. Dat vind ik niet goed. Hier zou de gemeente iets aan moeten doen.` `Verder vind ik ook`….gaat Aslan verder….´ dat de huisjesmelkers moeten worden aangepakt. Doordat iedereen maar in de huizen wordt gestopt is er ook vaak sprake van geluidsoverlast.´

Bert Breedveld: `De politici zouden eens de wijk in moeten gaan en moeten gaan kijken wat er nou eigenlijk allemaal precies speelt. Ze moeten hun gezicht laten zien. Laat ze gewoon eens ergens aanbellen en met bewoners in gesprek gaan. Ik zie dat helaas nooit gebeuren. Ik heb ooit eens naar alle politici van Deventer een uitnodiging gestuurd voor het seniorencafé. Ik kreeg welgeteld maar één reactie terug. Dat geeft dus duidelijk aan hoe ver de politici van de bewoners af staan. Gemeentebelang zou het roer ten goede om kunnen draaien en een goed voorbeeld kunnen gaan geven`. 

Mustafa Aslan deelt de kritische kijk op de gemeente. Aslan: ´De gemeente moet haar beloftes nakomen. De gemeente doet net of ze de herinrichting ideeën van de bewoners uitvoeren, maar in feite zijn de plannen al lang klaar en worden er alleen maar goede ideeën van bewoners toegevoegd als deze in het plan vergeten zijn.´ 

Vlissstraatbewoner Han Hofstede is wel positief over de wijze waarop de gemeente met de wijkvernieuwing bezig is en bezig is geweest, maar wijst erop dat er streng op moet op worden toegezien dat de wijk niet weer in zijn oude doen vervalt. Hofstede: ´Zo zijn er afspraken gemaakt over het gebruik c.q. misbruik van voortuintjes met betrekking tot het al of niet neerzetten van rommel en afval. Als men zich daar niet aan houdt, geeft dit al gauw weer een verpauperde indruk. Ook de gemeentetuinen rondom de flats zullen netjes bijgehouden moeten worden voor een fris en veilig beeld van de wijk. Het gebeurt nog steeds te vaak dat mensen grof vuil, zoals bankstellen en matrassen, van zich afgooien. Cambio moet er dan steeds aan te pas komen om deze rotzooi weer op te ruimen… en de milieupolitie moet haar uiterste best doen deze daders te achterhalen en te beboeten`. Volgens Hofstede ligt de oorzaak vaak aan de kortstondige bewoning van de woningen en flats. `Wellicht kan de inzet van een buurtconciërge deze situaties helpen voorkomen, aldus Hofstede.   

Een ander punt wat Han Hofstede een doorn in het oog is, is de parkeeroverlast in de Kilstraat, de Vlistraat en de Lingestraat. ´De parkeerruimte is veel te beperkt voor het aanbod van het aantal auto´s´, zegt Hofstede. ´Het gevolg hiervan is dat auto´s op groenstroken, trottoirs, uitritten 

en in bochten gaan staan. Dit levert gevaarlijke situaties op.` Volgens Han Hofstede is er een eenvoudige oplossing voor. ´Je moet gewoon de beschikbare parkeerruimte anders indelen. Zo creëer je extra ruimte. Maar ook hier geldt dat handhaving kan helpen om gevaarlijke of ongewenste situaties te voorkomen´, aldus Hofstede. 

En dan… de jongeren. Aan het eind van ons bezoek aan de Rivierenwijk liepen we toevallig enkele jongeren tegen het lijf bij het enkele jaren geleden gebouwde Cruijffcourt aan de Maasstraat. ´Gemeentebelang? Dat kennen we niet, maar weet je wat we willen?´ zegt Mertcan Mor. ´Verlichting boven het Cruijfcourt.´ ´s Avonds is het hier veel te donker´, vult zijn vriend Kadir Agcabay aan. ´Daardoor kan je niet meer voetballen. Heel jammer!´