woord fractievoorzitter Alie Zandstra

Alie

woord fractievoorzitter Alie Zandstra

AlieBeste mensen,

De afgelopen vakantie heb ik zoals elk jaar weer gebruikt om even afstand van de politiek te nemen en als “gewoon” burger naar Deventer te kijken. En te luisteren, want was het me ooit eerder opgevallen dat de A1 zo veel geluidsoverlast geeft? Zo zag ik dat er in de omgeving van de Zandbelterbrug momenteel druk gewerkt wordt, er de nodige bedrijvigheid rond de woningbouwlokaties is en diverse fietspaden zijn opgeleverd.

Wat is het gebied langs de Schipbeek toch mooi. En zoals elk jaar werd ik ook deze vakantie weer gesterkt in mijn overtuiging dat ik in een prachtige, levendige gemeente woon. Dat moet ook zo blijven! Met dat gevoel pak ik de politieke draad weer op. Dit jaar is het extra boeiend vanwege de gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat er een kieslijst moet worden opgesteld en ons programma moet worden uitgewerkt. Een hele klus, maar aan inspiratie geen tekort. Het optreden van wethouder De Jager in Nieuwsuur over de thuiszorg heeft in de zomer veel stof doen opwaaien. Terecht. Maar laten we niet vergeten dat achter dit bizarre thema nog tig andere onderwerpen schuil gaan, die misschien nét even iets minder in het nieuws zijn maar de inwoners van Deventer wel degelijk keihard raken. Onze fractie heeft tijdens de behandeling van de voorjaarsnota in juni laten zien dat we oog hebben voor het totale plaatje. Waar mogelijk sloten wij ons aan bij andere fracties om samen een nog sterker geluid te hebben kunnen afgeven. Maar ook indivueel hebben Erik Stegink, Liesbeth Grijssen en Marcel Elferink er gestaan! Een mooi en evenwichtig optreden, op basis van kwaliteit, kennis en doorzettingskracht. Een fractie om trots op te zijn en met vertrouwen de komende maanden naar de verkiezingen in te gaan.