Woord voorzitter Bas van Swigchem

Bas

Woord voorzitter Bas van Swigchem

Bas van Swigchem, voorzitter

BasBeste Gemeentebelang-leden,

Ook de politiek heeft afscheid genomen van de zomervakantie. Politieke Markten, raadsvergaderingen, inloopavonden, fractiebijeenkomsten. Met veel enthousiasme zijn de raadsleden en fractieopvolgers van Gemeentebelang weer aan de slag gegaan en hebben ze de draad opgepakt waar ze in juli zijn gestopt. Hoewel….. Naar buiten toe hebben ze zich misschien wat minder nadrukkelijk laten zien, stil gezeten hebben onze mensen in het zomerreces zeker niet.

 

Gemeentebelang heeft de afgelopen jaren veel werk verzet en er gaat nog veel meer gebeuren. Zeker met de verkiezingen van maart 2014 in het vooruitzicht. Onze leden en kiezers weten onze standpunten, onze vasthoudendheid en onze geloofwaardigheid te waarderen en laten dit ons ook geregeld weten. Door andere partijen wordt Gemeentebelang soms als lastig ervaren. En ja… het is ook niet makkelijk voor ze als wij blijven doorvragen en zo toch cruciale informatie boven tafel weten te krijgen.

Met kennis en daadkracht heeft Gemeentebelang de afgelopen jaren in de gemeenteraad van zich doen spreken. De partij is een vaste waarde in heel Deventer geworden. De leefbaarheid in de stad en op het platteland is voor Gemeentebelang enorm belangrijk. We kunnen niet blij zijn met verspilde landbouwgronden, windmolens die geld slurpen in plaats van geld opbrengen en de financiële positie van Deventer doen verslechteren. Het voorzieningsniveau in stad en land mag niet verder in gevaar worden gebracht! Daarom zijn wij Gemeentebelang, de partij die verder kijkt dan waar het gras groen is.