Gespreksverslag informatie

Van:Informateur, Joke Mengerink-Hogevonder
Met:Liesbeth Grijsen en Erik Smeenk
Datum:28 maart 2022
Ondersteuning:Ingrid Heijmans

De verkiezingen zijn dit keer laat op gang gekomen. We zaten lange tijd in dubio: fysiek of digitaal?  De campagne is positief ingestoken. We zijn trots op wat we hebben neergezet. Er werd niet met modder gegooid. De meeste partijen hadden positieve campagnes. Er waren inhoudelijk goede campagnes. Daarom zijn er geen blokkades.

De uitslag is voor ons een positieve uitkomst. Dit hadden we niet kunnen dromen. Het is bijzonder. We komen van het platteland dus onze achterban zit in de dorpen. Nu zie je dat alle stembureau GB stemmen geven. Draagvlak is breed ten opzichte van het verleden. Dit is erg positief.

Dit is een goede uitgangspositie om het voortouw te nemen in het informatietraject.

Investeren in de samenleving

Als je kijkt naar opgaven dan zien we opgaven in investeren in samenleving. Als je kijkt naar de demografische ontwikkeling dan hebben we over 12 jaar een enorme vergrijzing. 1 op de 4 mensen is dan ouder dan 65.

Dit betekent ook een krimpend personeelsbestand. Er ligt een forse opgave met ouderen met meer zorg. Zelfredzaamheid is belangrijk. Het is belangrijk om op wijk en buurtniveau ontmoetingsplekken te hebben. Om de eenzaamheid te bestrijden. Meer opbouwwerk en doorwerken aan economische ontwikkeling. Bij buurtvoorzieningen ook denken aan de jeugd. Voor elkaar gaan zorgen en leven.

Mensen moeten hier willen werken en wonen, voor jong talent zeker. Geen krimp gemeente worden. Investeren in stadscampus. Goed opleidingen en omscholing.

Betrekken burgers / participatie

Hoe ga je de burgers bereiken? De boer opgegaan is belangrijk en vergaderingen op locaties. In corona tijd is dit weggevallen. Dit moeten we met voorrang weer oppakken. Of bijvoorbeeld inloop spreekuren? Of meer gericht op locatie vergadering als fractie en of werkbezoeken? Politiek dichterbij de mensen brengen is belangrijk.

Oppakken wat er leeft en speelt in de wijken. Wij zijn bij GB heel actief. Zorg dat je zichtbaar bent. Zo houd je verbinding met de inwoners. Ga luisteren. Zorg dat je signalen serieus neemt.

En bestuur heeft ook een taak. Mensen hebben vaak pas interesse als er iets gebeurt in de eigen buurt. Dan is inspraakrecht belangrijk. In de dorpen weten ze de weg. In bepaalde wijken in Deventer staat de boel onder water, gezien zelfredzaamheid. Moeite om eigen huishouden op orde te krijgen. Niet zozeer politiek onder de aandacht krijgen maar kijken hoe je de spiraal kunt verbreken. Soms kunnen ze de kinderen niet zelf begeleiden. Wat kunnen we doen om de kinderen laagdrempelig te helpen? Huiswerkbegeleiding bijvoorbeeld? Wat is er nodig om mensen zich zo goed mogelijk zelf kunnen redden? En waar kunnen we ze ondersteunen? Als mensen meer zelfredzaam zijn dan kunnen mensen verder kijken dan het eigen gezin.

Windverkenning is een goede wake up call. We moeten mensen meer meenemen in de plannen.

Bij besluitvorming zouden we meer stil willen staan bij wat de burgers willen. Er is al een werkgroep bezig, hoe leeft dit bij mensen. Hoe krijgen we mensen betrokken? En hoe zorgen we ervoor dat ze zich niet overvallen voelen? We moeten het beter doen om mensen aan de voorkant te betrekken.

Duurzaamheid

Alles wat je nu in investeert dan moet dat duurzaam. Bij nieuwe huizen kan daar rekening mee gehouden worden. En natuurlijk kijken hoe het rijk ons toebedeelt. Eerst een goede samenleving en dan duurzaamheid. Duurzaamheid is dus meer volgend.

Betaalbaar wonen

 

Behouden groene buitengebied

Er waren inhoudelijk goede campagnes. Daarom zijn er geen blokkades.

Er zijn veel mogelijkheden. Een coalitie van 3 is mogelijk. We hebben de voorkeur voor, gezien de verkiezingsuitslag, een coalitie van vier partijen.

We willen graag een tweede wethouder leveren.

Als we doorgaan met huidige coalitie dan zouden we 27 zetels krijgen en dat is te veel. Niet handig want je wilt een samenspel hebben in de raad. De oppositie moet een rol kunnen spelen en een inbreng hebben.

We hebben minimaal 20 zetels nodig om coalitieakkoord rond te krijgen. 20 zetels nodig, 21 kan 22 heeft de voorkeur.

We willen geen groot coalitie blok. Bij een te groot coalitieblok mis je het samenspel in de raad.

Qua inhoud zien wij de volgende coalitie: Pvda, VVD en CDA.

Gezien de overeenkomsten in de opgaven kun je snel tot afspraken komen. Dan kun je snel de wensen realiseren.

Groen Links heeft ook gewonnen dus zegt wel wat. Stel dat PvdA meer balans wil dan komen we op inwisselbaar palet.

Met de Pvda kunnen we constructief samenwerken, blijkt in de afgelopen jaren. Een coalitie met de PvdA zien we daarom graag

Bijvoorbeeld:

PvdA, GL, VVD

Pvda, D66, CDA/VVD

Of andere varianten met PvdA

We zoeken een balans dus niet een combinatie van D66 en GL.

Of GL of D66

Of CDA of VVD

En natuurlijk zijn we benieuwd naar de bestuurlijke kwaliteiten. Dit vinden we belangrijk.

Bij het CDA weten we niet wat de stabiliteit is, alle raadsleden zijn nieuw en er staat geen ervaren bestuurder klaar.

Wat dat betreft verwachten we bij het VVD meer bestuurlijke ervaring en stabiliteit.

 

Vijf wethouders en vier partijen is prima. We hebben een tweede wethouder beschikbaar met kwaliteit.

Een coalitieakkoord vraagt stevige afspraken. Op onderdelen juist ruimte bieden.

Het is belangrijk dat er een fijn navolgbaar advies komt uit de informatiefase.

Bestuurlijke kwaliteit en stabiliteit vinden we belangrijk.

Beter vlotte formatie en akkoord op hoofdlijnen zodat je mee kan ontwikkelen met samenleving. Samenleving verandert snel, dat zie je aan Corona en Oekraïne. Soms gaat alles anders dan wat je gedacht hebt. Er is daarom ruimte nodig om te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Collegiaal bestuur is belangrijk. Ga staan voor portefeuilles van je collega’s en stel je kwetsbaar op. En spar met elkaar.

Stevige afspraken met elkaar ook op financieel terrein